ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

  • Ю.О. Швець
  • А.В. Кузнецова
Ключові слова: структура капіталу підприємства, фінансовий важель, фінансова стійкість, рентабельність інвестованого капіталу, середньозважена вартість капіталу

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сутності управління капіталом промислових підприємств. Продемонстровано, що під час урахування фінансової стійкості необхідно враховувати зв'язок фінансового важеля фінансової структури та майнової структури, порівнявши які можна оцінити ефективність управління структурою капіталу. Крім того, дослідження структури капіталу АТ «Мотор Січ» було проведено за допомогою порівняння середньозваженої вартості капіталу (WACC) та коефіцієнта рентабельності інвестованого капіталу (ROIC). Установлено, що структура капіталу АТ «Мотор Січ» не має оптимальної структури, тому підприємству слід переглянути політику управління капіталом. На основі цього запропоновано заходи для поліпшення структури капіталу АТ «Мотор Січ».

Посилання


1. Бланк І.А. Управління формуванням капіталу. Київ : Ника-Центр, 2012. 512 с.
2. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2003. 554 с.
3. Семенов Г.А., Юсипчук Л.А. Особливості формування капіталу підприємства. Вісник економічної науки України. 2014. № 1. С. 110–114. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/87450/25-Semenov.pdf?sequence=1 (дата звернення: 11.05.2019).
4. Міокова Г.І. Управління залученням запозичень суб’єктам господарювання Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2009. № 16(1). С. 291–296. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_16%281%29 (дата звернення: 07.05.2019).
5. Подольська В.О. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. Київ : Центр навч. л-ри, 2010. 488 с.
6. Кірсанова Т.О. Система управління власним капіталом підприємства. Вісник Сумського державного університету. Економіка. 2010. № 1. С. 58–63. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3011 (дата звернення: 07.05.2019).
7. Маховикова Г.А. Інвестиційний процес на підприємстві : навчальний посібник. Київ : Ника-Центр, 2007. 176 с.
8. Пілецька С.Т. Управління структурою капіталу підприємства. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2010. № 3(7). С. 79–84. URL: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/Vest_Ek7-3-2010-PDF/079-84.pdf (дата звернення: 10.05.2019).
9. Семенов А.Г., Ярошевська О.В. Оптимізація структури капіталу підприємства за критерієм максимізації його рентабельності. Держава та регіони. Економіка та підприємництво. 2014. № 5. С. 117–128. URL: https://docviewer.yandex.ua/view/193745859 (дата звернення: 07.05.2019).
10. Офіці1ний сайт ПАТ «Мотор Січ». URL: http://www.motorsich.com (дата звернення: 05.05.2019).
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
77-81
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ