ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ «ЕКОНОМІЧНОСТІ» У КОНТЕКСТІ ФАКТОРІВ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • А.В. Савіцький
Ключові слова: управління прибутковістю, фактор, економічні фактори, експортоорієнтованість, інтеграція, глобалізація, внутрішнє та зовнішнє середовище функціонування

Анотація

У статті обґрунтовано зміст поняття економічності у контексті факторів управління прибутковістю підприємств, формування їх зовнішньоекономічних зв’язків та експортоорієнтованості. Виділено глобалізовані аспекти передумов, які визначають фактори й обставини функціонування сучасних промислових підприємств, обставини і змінні на макро- та макрорівні, обставини зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування. Обґрунтовано сутність формування економічної поведінки експортоорієнтованого підприємства через фактори економічного характеру. Наведено систематизовану схему формування змісту «економічності» в контексті факторів управління прибутковістю підприємства, впливу умов ринкових відносин та глобалізації світогосподарських зв’язків. Представлено етапність оцінки факторів фінансово-економічного стану. Обґрунтовано еволюційні аспекти становлення поняття «фактор» як економічної категорії, що модифікується з розвитком ринкових відносин.

Посилання


1. Лук’яненко Д., Кальченко Т. Стратегії глобального управління. URL: http://journals.uran.ua/jiep/article/view/27496/24678 (дата звернення: 11.08.2019).
2. Войтович Р.В. Вплив глобалізації на систему державного управління (теоретико-методологічний аналіз) : монографія. Київ : НАДУ, 2007. 680 с.
3. Каткова Н.В., Циганова О.С. Класифікація факторів впливу на побудову системи контролінгу на промислових підприємствах. Бізнес Інформ. 2019. № 1. С. 427–435.
4. Карачина Н.П. Економічна поведінка машинобудівних підприємств: теорія, методологія, практика управління : монографія. Вінниця : Книга – Вега, 2010. 416 с.
5. Ткаченко С.О. Діагностико-прогностична функція антикризового фінансового управління суб’єкта господарювання. Бізнес Інформ. 2019. № 1. С. 435–439.
6. Максимова В.Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства – системний підхід до розвитку. Одеса : ОДЕУ, 2005. 269 с.
7. Кудлай А.В. Управління людським капіталом підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.09.01. Харків, 2004. 22 с.
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
68-71
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ