РЕСУРСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ІНТЕГРОВАНИХ ОБ’ЄДНАНЬ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: ресурсна стратегія, механізм ресурсозбереження, бізнес-інжиніринг, інтеграція корпоративних підприємств, управління витратами

Анотація

Статтю присвячено питанням організації ресурсного забезпечення процесів життєдіяльності  інтегрованого об’єднання підприємств, створеного для спільного просування ринкової цінності. Метою дослідження є розвиток теоретико-методологічних засад організації стратегічного управління ресурсозбереженням корпоративного об’єднання підприємств на основі використання методології архітектурного опису організації (Design and Engineering Methodology for Organizations – DEMO). Механізм управління ресурсозбереженням описано з використанням стейкхолдерської парадигми, коли ключові стейкхолдери спільно визначають орієнтири його роботи. Такі орієнтири пов’язані з елементами ресурсної стратегії підприємства та сукупністю бізнес-правил оптимізації рівня витрат, описаних за допомогою DEMO-методології. Відповідно до бізнес-правил, за допомогою розробленої об’єктно-рольової моделі розроблено систему показників контролю над реалізацією політики ресурсозбереження.     

Посилання


1. Иванов Н.И., Бреславцев А.В., Хижняк Л.Г. Ресурсобеспечение промышленных предприятий. Донецк : ИЭН, 1999. 355 с.
2. Каленюк А.А. Повышение конкурентоспособности предприятия на основе управления ресурсосбережением. Вестник СГСЭУ. 2009. № 4(28). С. 116–118.
3. Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С., Макухін Г.А. Управління затратами підприємства : монографія. Київ : Лібра, 2007. 320 с.
4. Коллис Д.Дж., Монтгомери С.А. Корпоративная стратегия. Ресурсный подход. Москва : Олимп-Бизнес, 2007. 400 с.
5. Левенчук А.И. Системное мышление. Москва : Издательские решения, 2018. 440 с.
6. Мілаш І.В., Красноусов А.В. Стратегічне управління витратами підприємств роздрібної торгівлі : монографія. Харків : ХДУХТ, 2015. 286 с.
7. Цветков А.В. Total Cost Managment. Основы комплексного управления стоимостью. Интегрированный подход к управлению портфелями, программами и проектами. Москва : AACE International, 2017. 460 с.
8. Чумак О.В., Андрющенко І.С. Управління витратами в інформаційно-аналітичній системі підприємств ресторанного господарства : монографія. Харків : Іванченко І.С., 2016. 268 с.
9. Шанк Дж., Говиндараджан В. Стратегическое управление затратами: новые методы увеличения конкурентоспособности. Санкт-Петербург : Бизнес Микро, 1999. 288 с.
10. Dietz J. Enterprise Ontology. Theory and Methodology. The Netherlands: Springer, 2006. 240 с.
11. Hoogervorst J. Enterprise Governance and Enterprise Engineering. The Netherlands : Springer, 2009. 443 с.
12. Janssen T. Enterprise Engineering. Sustained Improvement of Organizations. The Netherlands : Springer, 2016. 148 с.
13. Teece D.J. Dynamic capabilities and strategic management. New York : Oxford University Press, 2009. 299 с.
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
56-62
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ