ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВАГОНОБУДУВАННЯ

Ключові слова: інструменти, підвищення конкурентоспроможності, вагонобудівні підприємства, механізм, контроль

Анотація

У статті розглянуто та обґрунтовано основні інструменти підвищення конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України. Інструменти підвищення конкурентоспроможності розділяються на мікро- та макросередовище. До мікросередовища належать: маркетингові, фінансові, техніко-технологічні, економічні, управлінські; до макросередовища – політико-правові, соціальні та культурологічні, НТП, демографічні, ресурсні, ринково-галузеві. Найбільш дієвими інструментами є: товарно-збутова політика, імпортозаміщення вагонобудівної продукції, інновації, планування та організація діяльності, диверсифікація продукції й підприємства, контроль і управління витратами. Використання в практичній діяльності пропонованих інструментів необхідно здійснювати через розроблену автором методику формування та реалізації механізму підвищення конкурентоспроможності підприємств вагонобудування.

Посилання


1. Кузуб А.В. Система управління якістю продукції вітчизняних промислових підприємств залізничного транспорту. Збірник наукових праць Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 1(63). С. 64–69.
2. Кузуб А.В. Управління якістю продукції вітчизняних промислових підприємств залізничного транспорту. Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика : праці XIV міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 7–9 червня 2018 р. Харків, 2018. С. 139–141.
3. Дикань В.Л. Управління конкурентоспроможністю корпорацій в Європі : підручник. Київ : Знання, 2004. 207 с.
4. Дикань В.Л. Розвиток промислового потенціалу українських підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 46. С. 136–142.
5. Коваленко В.О. Розробка заходів із підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах. Економіка підприємства. 2013. № 2. С. 15–18.
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
51-55
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ