ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ E-TICKET ТА GPS У ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

  • О.В. Стаматін
Ключові слова: громадський транспорт, система глобального позиціонування, автоматизована система оплати проїзду, електронний квіток, якість обслуговування, безпека руху

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблем, сутності, особливостям та  економічній ефективності спільного використання двох інноваційних транспортно-логістичних електронних систем – системи глобального позиціонування (GPS) та автоматизованої системи оплати проїзду (e-ticket), що нині активно впроваджуються на підприємствах громадського транспорту України. Доведено, що спільне використання зазначених систем є дієвим інструментом удосконалення управління транспортними підприємствами та дієвим чинником їх економічної стабілізації. Для оперативного управління рухомим складом і більш ефективної витрати матеріальних ресурсів необхідна достовірна та своєчасна інформація про цілу низку параметрів транспортної роботи підприємства, яку може надати тільки спільне використання обох систем. Одночасне використання систем GPS та е-ticket (з єдиною sim-картою) має задовольнити всіх учасників перевізного процесу: місцеві ради, підприємства-перевізників та пасажирів.

Посилання


1. Димченко О.В., Палант О.Ю., Свиридова І.О. Пріоритетні напрями удосконалення результативності функціонування транспортних комплексів. Комунальне господарство міст. 2014. № 117. С. 131–145.
2. Палант О.Ю. Стратегія системної модернізації міського електричного транспорту : монографія. Харків : Золоті сторінки, 2016. 360 с.
3. Проблеми реструктуризації підприємств наземного електричного транспорту : монографія / Є.Н. Водовозов та ін. Харків : Золоті сторінки, 2018. 208 с.
4. Струтинська І.В. Логістичні центри як чинник становлення глобальних логістичних систем. Галицький економічний вісник. 2012. № 5. С. 54–61.
5. Устенко М.О. Основні напрямки розвитку та завдання транспортної логістики. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 138–144.
6. Стройко Т.В. Логістична інфраструктура як ефективний інструмент управління підприємством. Ефективна економіка. 2011. № 9. URL: economy.nayka.com.ua (дата звернення: 20.08.2019).
7. Вдовенко В. Требуется координация: развитие спутниковых навигационных технологий в Украине. Укравтоконтинент. 2002. № 1. С. 28–31.
8. Скорик Є.Т., Кондратюк В.М. Застосування супутникових технологій навігації та зв’язку в автотранспортній галузі. Наука та інновації. 2007. Т. 3. № 1. С. 67–83.
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
40-43
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ