БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ОЦІНКА СТАНУ

Ключові слова: боргова безпека, державний борг, індикатори боргової безпеки, рівень державної заборгованості, модель, прогноз

Анотація

На сучасному етапі розвитку України, який супроводжується постійним зростанням як зовнішнього, так і внутрішнього боргу, необхідність дослідження проблеми забезпечення боргової безпеки нашої держави не викликає сумнівів. У зв’язку із цим у статті проаналізовано та узагальнено підходи вітчизняних учених-економістів до трактування поняття «боргова безпека держави», яке у вузькому розумінні характеризується ефективністю використання як зовнішніх, так і внутрішніх запозичень, а також їх оптимальним співвідношенням. Проаналізовано заборгованість України за три останні роки. Оцінено стан боргової безпеки України на основі її індикаторів, а також здійснено прогноз державного та гарантованого державою боргу на наступні роки. Виявлено, що в Україні боргова безпека характеризується зростанням обсягів державного боргу разом з індикаторами.

Посилання


1. Барановський О.І. Дослідження теоретичних засад боргової безпеки держави. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2016. № 1(1). С. 327–337.
2. Бойко Д.І., Коковіхіна О.О., Лисьонкова Н.М. Визначення сутності боргової безпеки. Вісник Класичного приватного університету. 2018. № 4. С. 134–139.
3. Євтушенко Н.М., Виноградня В.М. Боргова безпека України в умовах кризових явищ в економіці. Гроші, фінанси і кредит. 2017. № 12. С. 540–546.
4. Меренкова Л.О. Боргова безпека України: теоретичні засади, стан, перспективи. Гроші, фінанси і кредит. 2018. № 15. С. 704–712.
5. Митрофанова А.С. Боргова стійкість України: стан, проблеми та політика. Економіка та управління національним господарством. 2017. № 1. С. 105–111.
6. Богдан Т.П. Державний борг України: особливості формування та управління в сучасних умовах. Фінанси України.2013. № 1. С. 32–46.
7. Мартиненко В.В. Концептуальні підходи до зміцнення безпеки економіки України. Економічний часопис-ХХІ. 2015. № 1–2(2). С. 12–15.
8. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ № 1277 від 29.10.2013. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (дата звернення: 08.09.2019).
9. Кравчук Н.Я., Колісник О.Ю. Фінансова безпека : навчально-методичний посібник. Тернопіль : Вектор, 2010. 277 с.
10. Кубай М.В. Концептуальні засади дослідження боргової безпеки. Вісник Львівської комерційної академії. Серія «Економічна». 2014. № 6. С. 38–43.
11. Новосьолова О. Боргова безпека як визначальний фактор макроекономічної стабільності держави. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2013. № 35(1). С. 123–128.
12. Мінфін: фінансовий портал. URL: http://www.minfin.com (дата звернення: 08.09.2019).
13. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/statistic (дата звернення: 08.09.2019).
14. Сайт інформаційно-аналітичного агентства «Сbonds-Украина». URL: http://ua.cbonds.info/ (дата звернення: 08.09.2019).
15. Global Economic Monitor. Офіційний сайт Всесвітнього банку. UR : http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=1179&series=EMBIGI (дата звернення: 08.09.2019).
16. Замота І.О., Мартиненко В.В. Оцінка стану боргової безпеки України. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки : збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, м. Дніпро, 11–12 квітня 2019 р. Ч. 1. Дніпро, 2019. С. 78–81.
17. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/ (дата звернення: 09.09.2019).
18. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 09.09.2019).
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
35-39
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ