АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СПОЖИВЧОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: Україна, споживчий сектор, циркулярна економіка, домогосподарства, структура споживання, динаміка, зміни, перспективи розвитку

Анотація

Статтю присвячено дослідженню структурних зрушень у споживчому секторі економіки України в умовах розвитку циркулярної економіки. У споживчому секторі економіки утворюється 45,31% ВВП країни, тому він є вагомим. Для дослідження темпів змін у споживчому секторі вибрано домогосподарства України. Найбільш вагомою статтею витрат домогосподарств України є продукти харчування, питома вага яких становила у 2018 р. 47,7% від загальних сукупних витрат домогосподарств. Відзначено значне зростання окремих товарів тривалого користування у домогосподарствах України. Проведено порівняльний аналіз структури споживчих витрат домогосподарств України та Чехії. Проаналізовано динаміку утворення та поводження з відходами на території України за період 2010–2017 рр.

Посилання


1. Що таке циркулярна економіка? URL: https://biggggidea.com/practices/1567/ (дата звернення: 26.08.2019).
2. Циркулярна економіка та переваги для суспільства. Звіт про дослідження на вимогу Римського клубу за підтримки Фонду MAVA. URL: http://www.clubofrome.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/The-Circular-Economy-CoR_UA-2.pdf (дата звернення: 29.08.2019).
3. Вебсайт ООН. Цілі в галузі сталого розвитку. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ (дата звернення: 29.08.2019).
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. URL: https://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 29.08.2019).
5. Хоменко О.В. Циркулярна економіка – основа сталого розвитку КНР. URL: http://sinologist.com.ua/homenko-o-v-tsyrkulyarna-ekonomika-osnova-stalogo-rozvytku-knr/ (дата звернення: 30.08.2019).
6. Рамський А.Ю., Лойко В.В. Проблема бідності працюючого населення в Україні. Вчені записки Університету «КРОК». 2018. № 4(52). С. 78–85.
7. Чеський статистичний уряд. Статистична інформація. URL: https://www.czso.cz/csu/czso/zivotni_uroven_spotreba_domacnosti_prace (дата звернення: 29.08.2019).
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
30-34
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ