ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Ключові слова: інноваційна система, кластерний аналіз, моделювання, регулятори розвитку, імператив

Анотація

Статтю присвячено дослідженню національних інноваційних систем (НІС), розвиток яких є специфічним та зумовлений коеволюцією і кумуляцією безлічі неоднорідних факторів із неочевидними каузальними зв'язками та невизначеною силою впливу на кінцевий результат. Запропоновано методологічний підхід до ідентифікації існуючих базових типів наднаціональних інноваційних систем, а також обґрунтування цільових орієнтирів розвитку НІС. Установлено, що пріоритетними імперативами розвитку НІС України в середньостроковому періоді є: підвищення якості інституційного середовища, посилення інтеграційних зв'язків науково-освітнього комплексу з промисловістю, підвищення якості людського капіталу, розвиток інфраструктури та формування сприятливого інвестиційного клімату.

Посилання


1. Regional systems of innovation / B. Asheim et al. The Oxford Handbook of Innovation. 2004. Oxford : Oxford University Press.
2. Balzat M., Pyka A. Mapping national innovation systems in the OECD area. International Journal of Technology and Globalisation. 2006. Vol. 2. № 1–2. P. 158–176.
3. Carlsson B., Jacobsson S. In search of a useful technology policy – general lessons and key issues for policy makers. Technological Systems and Industrial Dynamics. Boston : Kluwer Academic Publishers, 1997.
4. Freeman С. Technological Infrastructure and International Competitiveness. 1982. URL: http://redesist.ie.ufrj.br/globelics/pdfs/GLOBELICS_0079_Freeman.pdf (дата звернення: 17.09.2019).
5. Godinho M., Mendonça S., Pereira T. Towards a taxonomy of innovation systems. 2005. Working Papers Department of Economics 2005/13, ISEG – Lisbon School of Economics and Management, Department of Economics, Universidade de Lisboa.
6. IMF country information. International Monetary Fund. 2019. URL: https://www.imf.org/en/countries (дата звернення: 05.01.2019).
7. Jackson P.C. Towards a Regional (Supra-national) Innovation System for CARICOM Countries. 2014. Science and Technology Unit, Government of St. Vincent and the Grenadines.
8. Lundvall В.-А. National Innovation Systems – Analytical Concept and Development Tool. Industry and Innovation. 2007. Vol. 14. № 1. P. 95–119.
9. Sectoral Systems: How and Why Innovation Differs Across Sectors / F. Malerba et al. The Oxford Hand-book of Innovation. Oxford : Oxford University Press, 2004.
10. The Diffusion of Innovations: An Interpretative Survey / S. Metcalfe et al. Technology and Economic Theory. London : Pinter, 1998.
11. Saxenian A. Regional advantage: Culture and competition in Silicon Valleyand route 128. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1994.
12. These Are the World’s Most Innovative Countries. Bloomberg. 2019. UR : https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-22/germany-nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds (дата звернення: 05.01.2019).
13. Вишневський В.П., Князєв С.І. Як підвищити готовність промисловості України до смарт-трансформацій. Nauka innov. 2018. № 14(4). С. 55–69. doi: https://doi.org/10.15407/scin14.04.055
14. Кравченко С.И., Заниздра М.Ю. Типологизация базовых наднациональных инновационных систем. Экономика промышленности. 2019. № 1(85). С. 5–29. doi: http://doi.org/10.15407/econindustry2019.01.005
15. Красильников О.Ю. Анализ Интернет-экономики на микроуровне. Известия Саратовского университета. Серия «Экономика. Управление. Право». 2007. № 7(2). С. 3–13.
16. Ніколаєнко А.І. Механізм забезпечення розвитку національної інноваційної системи України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03. Київ, 2016. 24 с.
17. Фонотов А.Г., Кашинова Е.А. Национальная инновационная система России: состояние и перспективы развития. Управление инновационными процессами. 2015. № 11(205). С. 25–29.
18. Харрисон Л. Евреи, конфуцианцы и протестанты. Культурный капитал и конец мультикультурализма. Москва : Мысль, 2014. 288 с.
19. Харченко О.С. Організаційно-економічний механізм розвитку національної інноваційної системи : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03. Краматорськ, 2015. 23 с.
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
23-29
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ