ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Ключові слова: сільське господарство, екологізація, таксономічний аналіз, еколого-економічний розвиток

Анотація

У статті представлено результати оцінки впливу еколого-економічних чинників на розвиток сільського господарства в Україні. Обґрунтовано доцільність застосування в аналізі розвитку аграрної сфери таксономічного аналізу, за допомогою якого можна визначити інтегральний еколого-економічний показник розвитку на основі опрацювання значної кількості різновимірних показників. На основі статистичної інформації за період 2010–2017 рр. сформовано систему економічних та екологічних критеріїв. Протягом досліджуваного періоду інтегральний таксономічний показник еколого-економічного розвитку сільського господарства України коливається по роках, проте має загальну тенденцію до зростання. Сільське господарство України в 2017 р. знаходилося на етапі пожвавлення свого розвитку за рахунок еколого-економічних чинників. Розвиток відбувається за рахунок зростання економічних чинників за 2015–2017 рр., а екологічні, навпаки, чинять негативний вплив на розвиток агарної сфери країни.

Посилання


1. Ivanova N. Formation of the integral indicator of economic security of the region by taxonomy method. Technology audit and production reserves. 2018. № 2/5(40). Р. 24–31. doi: 10.15587/2312-8372.2018.129861
2. Бєлай С. Застосування таксономічного методу для оцінювання соціально-економічної безпеки регіонів України. Державне управління та місцеве самоврядування. 2011. № 4. С. 11.
3. Аверкина М.Ф. Методичні засади оцінювання рівня економіко-екологічної безпеки регіону. Фінансова система України. Наукові записки. Серія «Економіка». 2010. Вип. 14. С. 414–420.
4. Ільчук В.П., Руденко О.М., Лисенко І.В. Сталий розвиток регіонів як умова забезпечення економічної безпеки України. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2014. № 2. С. 153–162.
5. Безугла В.О. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності регіонів України. Коммунальное хозяйство городов. 2006. №70. С. 53–60.
6. Литвинова В.А., Литвинова В.О. Таксономический анализ как метод оценки конкурентоспособности продукции. Економіка. Управління. Інновації. 2012. № 1(7). С. 1625–168.
7. Решетняк Е.И. Методы многомерного сравнительного анализа при оценке конкурентоспособности предприятия. Бізнес Інформ. 2016. № 9. С. 100–105.
8. Бондарева Т.И., Сариева А.Б. Оценка конкурентоспособности предприятия на основе метода таксономии. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2016. № 6(1). С. 42–44.
9. Котвицька Н.М., Ревуцька А.О., Смолій Л.В. Сталий розвиток аграрного сектору економіки України: таксономічний аналіз тенденцій. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 11. С. 107–116.
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
7-12
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ