МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

  • О.П. Романко
Ключові слова: механізм підвищення конкурентоспроможності регіону, підвищення регіональної конкурентоспроможності, ефективність впливу механізму підвищення конкурентоспроможності регіону

Анотація

Дана стаття має намір розширити теоретичні здобутки щодо вивчення механізму підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах реформи децентралізації та збільшення управлінських функцій регіону. Враховуючи характерні особливості регіональної конкуренції, описано ключові ознаки застосування механізму підвищення конкурентоспроможності регіону, а також  види та рівні (регіональний та національний) впливу від його застосування. Дано характеристику критеріїв ефективності та значимості для регіону і держави у цілому від дії механізму підвищення конкурентоспроможності регіону, виділивши економічну та управлінську ефективність як ключову.

Посилання


1. Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання. Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. 413 с.
2. Кітінг М. Новий регіоналізм у Західній Європі. Лондон, 2003. С. 116.
3. Бібік Н.В. Організаційно-економічний механізм управління розвитком регіону. Науковий вісник Ужгородського університету. 2009. № 28/3 С. 86–93.
4. Богуславська С.І. Ключові елементи стратегічного управління розвитком регіональних соціально економічних систем. Глобальні та національні проблеми економіки. URL: http://global-national.in.ua/archive/11- 2016/118.pdf (дата звернення: 01.03.2019).
5. Camagni R. On the concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading? Urban Studies. 2002. Vol. 39. № 13. Р. 2395–2411.
6. Regional intelligence and competitiveness (Working Document by the Secretariat EURADA). URL: http://www.eurada.org/site/files/RDA/Regional%20intelligence%20and%20competitiveness_E.pdf (дата звернення: 01.03.2019).
7. Ніжнянскі В., Потканскі Т., Сегварі П. Формування політики регіонального розвитку: досвід країн Центральної та Східної Європи в контексті вступу до ЄС. Київ : К.І.С., 2007. 166 с.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
113-116
Розділ
СЕКЦІЯ 4 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА