КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ ТА ЕКОНОМІКА ЯК ТРІУМВІРАТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

  • Н.Ю. Кубіній
  • Р.І. Завадяк
  • М.В. Белень
Ключові слова: культура як стратегічний чинник, туризм як стратегічний чинник, економіка як стратегічний чинник, тріумвірат, регіональний розвиток, стратегічне регіональне управління, функції взаємодії економіки, культури та туризму

Анотація

Статтю присвячено проблемі формування тріумвірату культури, туризму та економіки як стратегічному чиннику регіонального розвитку. Виявлено основні функції тріумвірату, до яких віднесено адаптацію, підтримку і формування. Перша функція сприяє адаптації регіональних економічних систем до економіки знань, яка базується на людях, інформації та культурі. Друга підтримує людський розвиток як окремих осіб, так і всередині регіону, а також на вищих рівнях суспільного життя. Функція формування створює багатокультурне регіональне середовище, основою  якого є толерантність, повага та довіра, які, своєю чергою, є умовами продуктивної економічної діяльності. Розкрито роль економіки як базової платформи функціонування тріумвірату. Запропоновано основні етапи формування системи взаємодії культури, туризму та економіки регіону. Першим етапом виділено стадію вивчення, яка включає дослідження та управління туризмом на рівні бізнесу та регіону. Проведено стратегічний аналіз культурного середовища Закарпатської області, яке формує туристичну привабливість регіону і слугує чинником економічного розвитку. Другим етапом формування тріумвірату як стратегічного інструменту регіонального розвитку є створення  системи стратегічного управління ним, утворення партнерства та забезпечення адекватної підтримки управління. Реалізація тріумвірату спирається на людський потенціал регіону. Підкреслено, що важливу роль у формуванні тріумвірату відіграє культура населення регіону, в якій переважає вектор розвитку і співпраці. Доведено, що поєднання сильних сторін культурного середовища в процесі взаємодії туризму, культури та економіки дасть змогу регіону досягти більш високого рівня розвитку й отримати додаткові конкурентні переваги.  

Посилання

1. The First Global Map of Cultural and Creative Industries. Retrieved from: https://en.unesco.org/creativity/files/culturaltimesthefirstglobalmapofculturalandcreativeindustriespdf/ (accessed 10 March 2019)
2. Jan van der Borg Antonio Paolo Russo. The Impact of Culture on the Economic Development of Cities. 2005. Retrieved from:https://www.wien.gv.at/meu/fdb/pdf/intern-vergleichsstudie-ci-959-ma27.pdf (accessed 15 March 2019)
3. Arefeva N. (2015). Kultura kak istochnik i instrument regionalnogo ekonomicheskogo razvitiya [Culture as a source and instrument of regional economic development ]. Vestnik MGUKI, 5(67), 176–180. [in Russian]
4. Miklovda V.P., Margitich V.V., Fialkovskiy A.R. (2017). Soderzhanie i imperativyi innovatsionnoy kulturyi [Content and imperatives of innovation culture ]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, 2(50), 16–22. [in Russian]
5. Kubinyi V.V. (2017). Suchasni kontsepty innovatsiinoi kultury [Modern concepts of innovation culture ]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, 2(50), 23–27. [in Ukrainian]
6. Shandor F.F. Stanovlennia turystychnoi haluzi v Zakarpatti: istorychnyi aspekt [The formation of the tourism industry in Transcarpathia: the historical aspect]. Retrieved from: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/741/1/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%87%20%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%A3%D0%97%D0%86%20%D0%92%20%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%A2%D0%86.pdf (accessed 16 March 2019)
7. Shandor F.F., Kliap M.P. (2013). Suchasni riznovydy turyzmu : pidruchnyk [Modern varieties of tourism: a textbook ]. Kyiv : Znannia. [in Ukrainian]
8. Mankovska P.B. (2006). Turyzm yak skladova suchasnoi kultury Ukrainy. Kraieznavstvo. [Tourism as a component of modern Ukrainian culture. Regional studies]. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/6155/32-Mankovska.pdf?sequence=1 (accessed 16 March 2019)
9. Zeleniuk Yu.O. Turyzm yak henerator komunikatsii kultur [Tourism as a communications crop generator]. Retrieved from: http://wsc.kymu.edu.ua/toms/10/023-025.pdf (accessed 10 March 2019)
10. Pochemu iskusstvo i kultura bolshe blagopriyatstvuyut ekonomike, nezheli rostu i sozdaniyu rabochih mest [Why art and culture are more conducive to economics than growth and job creation]. Retrieved from: https://www.culturepartnership.eu/article/why-art-and-culture-contribute-more-to-an-economy-than-growth-and-jobs. (accessed 12 March 2019)
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
105-108
Розділ
СЕКЦІЯ 4 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА