ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ

  • О.А. Шлапак
Ключові слова: комунікаційне середовище, сучасні інформаційні технології, інформаційна логістика, мережева готовність, комунікації, комунікаційна логістика

Анотація

Стаття містить результати аналізу формування комунікаційного середовища  організації на основі критеріїв комунікаційної логістики з використанням сучасних управлінських та  інформаційних технологій. Такий підхід дає змогу сформувати збалансоване динамічне комунікаційне середовище, яке має внутрішні та зовнішні модулі. Визначено ключові аспекти формування оптимального комунікаційного середовища на основі моделі комунікаційного процесу прийняття рішення  учасниками комунікацій із використанням технологій моделювання бізнес-процесів за стандартом IDEF0.

Посилання


1. Шпак Н.О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств : монографія. Львів : Львівська політехніка, 2011. 328 с.
2. Шлапак О.А. Дослідження ефективності комунікаційного середовища за різними критеріями оцінки. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. 2010. Т. 2(38). С. 188–195.
3. Стаффорд Б. Кибернетика и менеджмент ; 4-е изд. ; под. ред. А.Б. Челюсткина ; пер с англ. Москва : КомКнига, 2011. С. 280.
4. Роджерс Э. Коммуникации в организациях ; пер. с англ. Москва : Экономика, 2010. С. 176.
5. Коваленко О. Інформаційна система як складова управління підприємством. Вісник КНТЕУ. 2006. № 4. С. 71–77.
6. Коваленко О.О. Методологія створення мережевого інформаційного середовища управління діяльністю та розвитком організації : монографія. Вінниця : РВВ ВНАУ, 2009. 230 с.
7. Знакомство с нотацией IDEF0 и пример использования. URL: https://habr.com/ru/company/trinion/ (дата звернення: 01.03.2019).
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
101-104
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ