ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТА КРИТЕРІЙ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ

  • Т.В. Полозова
  • В.О. Мусієнко
  • М.Е. Зiнченко
Ключові слова: економiка знань, iнтелектуальний капiтал, методики рейтингової оцінки, інновації

Анотація

Статтю присвячено дослідженню питання оцінки та вибору найбільш перспективного банку з погляду стабільності функціонування та інноваційного рівня як елемента інтелектуального капіталу. Розроблено алгоритм трансформації знань у конкурентні переваги компанії. Процедури і методичний інструментарій оцінки й вибору перспективного банку передбачають обґрунтування критеріїв, що дають змогу сформулювати кількісні оцінки перспективності. Запропоновано й обґрунтовано критерій інноваційного рівня банку. Запропонована модель оцінювання адаптивна до ступеня повноти вихідної інформації і може бути використана для оцінки та вибору господарюючого суб'єкта, перспективного з погляду чинників, що створюють конкурентні переваги та реалізують інноваційний підхід до розвитку. Передбачено можливість розвитку моделі як у плані розширення бази даних, так і в напрямі додавання оціночних критеріїв.

Посилання


1. Золотых И.Б. Экономика знаний: особенности и параметры развития. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3511 (дата звернення: 17.11.2018).
2. Stewart Т.A. Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. N. Y. : Currency Doubleday, 1997. P. 67.
3. Польова І.М. Новітні підходи до оцінки надійності українських банків. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4660 (дата звернення: 20.12.2018).
4. Колесов П.Ф. Модель оцінки конкурентоспроможності комерційного банку. Проблеми і перспективи економіки і управління : матеріали Міжнар. науч. конф., м. Санкт-Петербург, квітень 2012 р. Санкт-Петербург : Реноме, 2012. С. 77–81. URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/15/2052 (дата звернення: 20.12.2018).
5. Мініна А.І. Порівняльний аналіз методик оцінки діяльності комерційних банків. Молодий вчений. 2018. № 13. С. 240–243. URL: https://moluch.ru/archive/199/49032/ (дата звернення: 29.11.2018).
6. Миронова Л.Г. Класифікація рейтингових моделей та їх застосування в прийнятті управлінських рішень. Ефективна економіка. 2011. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=583 (дата звернення: 06.12.2018).
7. Долінський Л., Ковальчук О. Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України. Вісник Національного банку України. 2012. № 6. С. 28–32.
8. Офіційний сайт АТ «КБ «ПриватБанк». URL: https://privatbank.ua (дата звернення: 14.12.2018).
9. Офіційний сайт АТ «Райффайзен Банк Аваль». URL: https://www.aval.ua (дата звернення: 14.12.2018).
10. Офіційний сайт АТ «Ощадбанк». URL: https://www.oschadbank.ua/ua (дата звернення: 14.12.2018).
11. Офіційний сайт АТ «Укрсиббанк». URL: https://my.ukrsibbank.com/ru/personal (дата звернення: 14.12.2018).
12. Офіційний сайт АТ «Укрексімбанк». URL: https://www.eximb.com (дата звернення: 14.12.2018).
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
90-96
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ