ПРИНЦИПИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГИ З ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ ТРАНСПОРТОМ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В МІСТІ

  • С.І. Петровська
Ключові слова: транспортна послуга, пасажиропотік, якість послуги, якість пасажирських перевезень, критерії оцінювання якості

Анотація

Статтю присвячено дослідженню принципів оцінювання якості послуги з перевезень пасажирів транспортом загального користування в місті. Розглянуто особливості транспортної послуги з перевезень у місті в контексті вимірювання її якості. Під час управління попитом на перевезення населення міст використовують дві групи методів: обстеження транспортних потреб населення та його ставлення до наявної системи транспортного обслуговування. Проведено порівняльну характеристику видів міського транспорту. Важливою особливістю вимірювань якості перевезень міським транспортом є необхідність ураховувати різницю між наданою перевізником та сприйнятою пасажиром якістю. Сформульовано принципи проведення моніторингу якості послуг міського транспорту.

Посилання


1. Мулеев Е.Ю. «Транспортное поведение», «мобильность» и «подвижность». Социологический журнал. 2015. Т. 21. № 3. С. 8–28.
2. Марунич В.С., Шморгун Л.Г. Організація та управління пасажирськими перевезеннями : підручник. Київ : Міленіум, 2017. 528 с.
3. Худяков В. Исследование оценки качества обслуживания пассажиров городским транспортом в Риге до 2018 года. Research and technology – step into the future. 2007. Vol. 2. № 2.
4. Гудков В.А. Качество пассажирских перевозок: возможность исследования методами социологии ; под ред. В.А. Гудкова, М.М. Бочкарёва, Н.В. Дулина. Волгоград, 2008. 163 с.
5. Спирин И.В. Научные основы комплексной реструктуризации городского автобусного парка : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.10. Москва, 2007. 38 с.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
86-90
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ