КОНТРОЛІНГ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ

  • В.А. Міщенко
  • О.С. Другова
  • І.І. Домніна
Ключові слова: контролінг, конкурентоспроможність, стратегічні рішення, промислове підприємство, механізм контролінгу

Анотація

Статтю присвячено актуальним питанням упровадження контролінгу на українських підприємствах для забезпечення та збереження конкурентоспроможності на вибраному ринку. Охарактеризовано роль та місце контролінгу у підвищенні/збереженні конкурентоспроможності підприємства. Обґрунтовано механізм формування конкурентоспроможності за допомогою такого стратегічного інструментарію, як контролінг. Запропоновано та актуалізовано сприйняття взаємозв’язку між прийняттям управлінського рішення та отриманням результату на підприємстві. Наведено підхід до створення механізму контролінгу щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства.  Обґрунтовано етапи прийняття управлінських рішень щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Посилання


1. Смирнов С.А. Контроллинг : учебно-практическое пособие. Москва : Алана, 2002. 264 с.
2. Фольмут Х.Й. Инструменты контроллинга от А до Я ; пер. с нем. ; под ред. и с предисл. М.Л. Лукашевича и Е.Н. Тихоненковой. Москва : Финансы и статистика, 2001. 288 с.
3. Контроллинг в бизнесе: методологические и практические основы построения контроллинга в организациях : научное пособие / А.М. Карминский и др. Москва : Финансы и статистика, 2003. 256 с.
4. Контроллинг как инструмент управления предприятием : научное пособие / Е.А. Ананькина и др. ; под ред. Н.Г. Данилочкиной. Москва : Аудит, ЮНИТИ, 1998. 279 с.
5. Майер Э., Манн Р. Контроллинг для начинающих: система управления прибылью ; пер.с нем. Ю.Г.Жукова ; под ред. В.Б. Ивашкевича. Москва : Финансы и статистика, 2004. 304 с. ISBN: 5-279-01210-6.
6. Пушкар М.С. Контролінг : підручник. Тернопіль : Карт-бланш, 2004. 370 с.
7. Фольмут Х. Инструменты контроллинга от А до Я. Москва : Финансовая статистика, 2001. 288 с.
8. Атамас П.Й. Управлінський облік : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 440 с.
9. Оліфіров О.В. Контролінг інформаційних систем підприємства : монографія. Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2003. 325 с.
10. Провайдинг інновацій : підручник / за ред. проф. М.П. Денисенка. Київ : Професіонал, 2008. 448 с.
11. Ткаченко А.М. Контролінг в системі управління промисловим підприємством : монографія. Запоріжжя: ЗДІА, 2006. 194 с.
12. Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 318 с.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
82-86
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ