ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • М.Г. Костюк
Ключові слова: машинобудівне підприємство, управління, ресурсозбереження, процес управління, організаційно-економічний механізм

Анотація

Статтю присвячено дослідженню організації управління процесами ресурсозбереження машинобудівного підприємства на основі формування організаційно-економічного механізму. Досліджено структуру управління ресурсозбереженням машинобудівного підприємства, необхідну для стратегічного розвитку підприємств. Розглянуто завдання, принципи і функції управління ресурсозбереженням машинобудівного підприємства шляхом опису функціональних складників механізму. Відзначено необхідність побудови сучасної концепції формування організаційно-економічного управління ресурсозбереженням машинобудівного підприємства на основі об’єктивно-орієнтованого підходу. Досліджено структуру організаційно-економічного управління ресурсозбереженням машинобудівного підприємства, яка використовується для стратегічного розвитку підприємств. Обґрунтовано завдання, принципи та функції організаційно-економічного управління ресурсозбереженням машинобудівного підприємства шляхом опису функціональних складників механізму.

Посилання


1. Кульман А. Экономические механизмы. Москва : Прогресс ; Универс, 1993. 192 с.
2. Вовк І. Особливості формування організаційно-економічного механізму ресурсозбереження в умовах соціально-економічної трансформації підприємств. Соціально-економічні проблеми і держава. 2012. Вип. 2(7). С. 315–326.
3. Куцик В.І. Управління ресурсозбереженням на підприємстві. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.8 С. 241–245.
4. Шеремет О.О. Організаційно-економічний механізм ресурсозбереження на підприємствах харчової промисловості. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2011. № 40. С. 34–39.
5. Сотник І.М. Формування самовідтворювального еколого-економічного механізму управління ресурсозбереженням. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2011. № 1. С. 5–13.
6. Рогоза М.Є. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» ; НАНУ, Ін-т економіки промисловості. Донецьк, 2006. 35 с.
7. Вовк І. Аналіз механізмів ресурсозбереження на підприємствах машинобудівної галузі. Соціально-економічні проблеми і держава. 2009. № 1(2). С. 42–47.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
72-77
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ