ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

  • Я.В. Кацемір
Ключові слова: туризм, туристична галузь, SWOT-аналіз, PEST-аналіз, класифікація, чинники розвитку

Анотація

У статті розглянуто основні групи зовнішніх чинників, що визначають можливість реалізації різних видів туризму в Україні. Визначено критерії та систематизовано чинники розвитку. Досліджено дію зовнішніх та внутрішніх чинників. Узагальнено чинники впливу на розвиток туристичної галузі на основі використання SWOT-аналізу. Встановлено, що розвиток туристичної діяльності уповільнюється технологічною відсталістю, застарілістю матеріально-технічної бази, незначними інвестиціями у розвиток туристичних підприємств, низьким рівнем конкурентоспроможності вітчизняного туристичного продукту тощо. Розглянуто класифікацію чинників впливу на розвиток туризму. Виділено чотири групи зовнішніх чинників розвитку туристичної галузі: політичні, економічні, соціально-демографічні та науково-технічні. Детально обґрунтовано ступінь впливу кожного чинника на розвиток туризму.

Посилання


1. Іванілов О.С. Економіка підприємства. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 728 с.
2. Бондаренко М.П. Туристичні перспективи. Економіка та прогнозування. 2012. № 3. С. 105.
3. Ворачек Х.О. Cостоянии теории маркетинга услуг. Проблемы теории и практики управления. 2002. № 1. С. 99–103.
4. Воскресенська О.Є. Системний підхід до стратегічного маркетингового управління підприємством. Моделювання регіональної економіки. 2013. Вип. 1(21). С. 104.
5. Савіна Г.Г. Управління змінами: теорія, методологія та практика : монографія. Київ : КНУТД, 2014. 364 с.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
63-66
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ