ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ СПОЖИВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТОРГОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • О.А. Вишневська
  • А.О. Волошина
Ключові слова: закупівельна діяльність, торговельне підприємство, оптові закупки, комерційна діяльність, планування закупівель

Анотація

У статті проаналізовано зміст, цілі та чинники зовнішнього середовища, які впливають на закупівельну діяльність торговельного підприємства. Здебільшого причинами недоотримання прибутку вітчизняними підприємствами є неефективна система закупівельної діяльності та недосконалість асортиментної політики. У зв'язку із цим дослідження питань оптимізації закупівельної діяльності підприємств та розроблення на цій основі необхідних методичних рекомендацій є досить актуальними.

Посилання


1. Баженов Ю.К., Иванов Г.Г. Доходы, расходы и прибыль в организациях торговли : учебное пособие. 2016. 300 с.
2. Коноваленко В.М. Управління закупівельною діяльністю роздрібного торговельного підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук ; КНТЕУ. Київ, 2009. 24 с.
3. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент ; пер. с англ. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 752 с.
4. Лайсонс К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок. Москва, 2006. 798 с.
5. Організація торгівлі / В.В. Апопій та ін. Львів, 2008. 632 с.
6. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. Київ : Хрещатик, 1999. 800 с.
7. Вишневська О.А., Волошина А.О. Суть і зміст закупівельної роботи, організація закупівель товарів. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк, 2018. С. 203–205.
8. Лігоненко Л.О. Управління закупівельною діяльністю на підприємствах торгівлі: концептуальні рішення. Наука й економіка. 2014. Вип. 1. С. 181–186.
9. Кардащ В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К. Товарна інноваційна політика. Київ, 2002. 266 с.
10. Ларіна Я.С., Рябчик А.В. Поведінка споживача. Київ, 2014. 224 с.
11. Прокопенко В.О., Троян М.Ю. Поведінка споживачів. Київ, 2008. 176 с.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
50-53
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ