ПРІОРИТЕТНІ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

  • Н.О. Адвокатова
  • А.С. Карнаушенко
Ключові слова: аграрні підприємства, стратегічні напрями розвитку, розвиток аграрних підприємств, пріоритетні цілі стратегічного управління, стратегічні рішення аграрних підприємств

Анотація

У сучасних умовах господарювання у агарних підприємств виникає об’єктивна потреба в розробленні пріоритетних та стратегічних напрямів їх розвитку за умов невизначеності навколишнього середовища. Вітчизняні аграрії змушені конкурувати не лише один з одним, а й із виробниками – імпортерами аграрної продукції, які зазвичай володіють ефективнішими технологіями виробництва й розподілу продукції, тому деякі аграрії вибирають «нішеві культури» для подальшого пріоритетного напряму розвитку бізнесу. У процесі дослідження визначено пріоритетні та стратегічні напрями розвитку аграрних підприємств України; проаналізовано чинники, що впливають на сучасний розвиток аграрних підприємств за умов невизначеності навколишнього середовища; визначено шляхи підвищення конкурентоздатності аграрних підприємств; розглянуто умови реалізації стратегічних рішень; визначено основні пріоритетні цілі стратегічного управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств; розроблено матрицю стратегічних напрямів діяльності аграрного підприємства на основі SWOT- аналізу.

Посилання


1. Аграрна реформа в Україні / П.І. Гайдуцький та ін. ; за ред. П.І. Гайдуцького. Київ : ННЦ ІАЕ, 2009. 424 с.
2. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативи. Київ : Логос, 2007. 122 с.
3. Соколенке С.И. Глобальные ринки XXI столетия. Перспективы Украины. Київ, 2012. 75 с.
4. Шарко М.В. Развитие интеграционных процессов и форм партнерства предприятий в Украине в современных рыночных условиях. Економічні інновації. 2013. № 53. С. 332–341.
5. Танклевська Н.С. Фінансова політика стану розвитку аграрних підприємств України: теорія, методологія практика : монографія. Херсон : Айлант, 2010. 376 с.
6. Економічний потенціал нішевих культур. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/8958-ekonomichnyi-potentsial-nishevykh-kultur.html (дата звернення: 13.03.2019).
7. Українське фермерство: особливості, проблеми, перспективи. URL: http://a7d.com.ua/agropoltika/aktualna_tema/firsthands/1827-ukrayinske-fermerstvo-osoblivosti-problemi.html (дата звернення: 14.03.2019).
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
45-49
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ