ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТИТАНОВОЇ ГАЛУЗІ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

  • Л.М. Таранюк
  • Т.Ю. Макаренко
Ключові слова: кольорова металургія, титанова галузь, експорт сировини, замкнутий цикл виробництва

Анотація

На сучасному етапі розвитку науково-технічного прогресу неможливо обійтися без кольорових металів, які необхідні в машинобудуванні й особливо широко використовуються в таких галузях, як електронна, електротехнічна, радіо-телевізійна, приладобудівна. Стаття містить дослідження роботи титанової галузі країни, враховуючи її євроінтеграційний вектор розвитку. Досліджено ресурсні можливості країн світу з видобутку ільменіту та рутилу як складників титанового виробництва. Проаналізовано міжнародну торгівлю титану та перспективи подальшої її реалізації з урахуванням сучасних світових вимог. Досліджено систему конфліктів інтересів у титановому виробництві та запропоновано шляхи їх вирішення на макро- та мікрорівні.

Посилання


1. Стокгольмский синдром украинского титана. Зн.уа. URL: https://zn.ua/internal/stokgolmskiy-sindrom-ukrainskogo-titana-283576_.html (дата звернення: 13.03.2019).
2. Центр дослідження корпоративних відносин – Титанова галузь: світові тенденції та українські реалії. Корпоратив інфо. URL: http://corporativ.info/editor/userimages/Titan2014_analitics.pdf (дата звернення: 21.03.2018).
3. Лапін Є.В. Економічний потенціал підприємств промисловості: формування, оцінка, управління : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.07.01. Харків, 2006. 37 с.
4. Педько А.Б., Губаренко Л.М., Волошина А.С. Оцінка поточного стану й основних проблем розвитку титанової промисловості України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 23. URL: http://global-national.in.ua/issue-23-2018/31-vipusk-23-cherven-2018/4107-pedko-a-b-gubarenko-l-m-voloshina-a-s-otsinka-potochnogo-stanu-i-osnovnikh-problem-rozvitku-titanovoji-promislovosti-ukrajini (дата звернення: 13.03.2019).
5. Тюленєва Ю.В., Андрієнко М.А. Роль і значення хімічного комплексу в економіці України. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2017. Вип. 19. С. 83–87.
6. Титанова галузь: світові тенденції та українські реалії. Корпоратив інфо. URL: http://corporativ.info/editor/userimages/Titan2014_analitics.pdf (дата звернення: 21.03.2018).
7. More A. Titanium Allo Market 2019 – Global Industry Analysis, Size, Share, Trends, Market Demand, Growth, Opportunities and Forecast 2025. СBS. URL: http://www.cbs8.com/story/40018597/titanium-allo-market-2019ndashglobal-industry-analysis-size-share-trends-market-demand-growth-opportunities-and-forecast-2025 (last accessed: 13.03.2019).
8. Титановый потенциал Украины. Інвентуре. URL: https://inventure.com.ua/news/ukraine/titanovye-potencial-perspektivy-ukrainy (дата звернення: 13.03.2019).
9. Дослідження українського ринку ільменітового концентрату. Сейл Прайс. URL: http://www.saleprice.com.ua/ua/publications/ilmenite_concentrate_ market.html (дата звернення: 13.03.2019).
10. Публічне акціонерне товариство «Інститут Титану». Міжнародна конференція «Титан 2018. Виробництво та використання в Україні». URL: http://timag.org/uk/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/ (дата звернення: 13.03.2019).
11. В январе Украина сократила экспорт титаносодержащих руд. Мінпром. URL: https://www.minprom.ua/news/241364.html (дата звернення: 13.03.2019).
12. Титановая отрасль в Украине. Титан «Галант». URL: http://titangalant.com.ua/titanovaya-otrasl-v-ukraine/ (дата звернення: 13.03.2019).
13. Битва за титан. Дей Київ уа. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/bitva-za-titan (дата звернення: 13.03.2019).
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
41-44
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ