ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

  • І.І. Стеценко
Ключові слова: логістика, логістична інфраструктура, функції логістичної інфраструктури, логістичні центри, проблеми та напрями вдосконалення логістичної інфраструктури

Анотація

У статті досліджено питання розвитку логістичної інфраструктури  в Україні. Розглянуто основні підходи до визначення поняття «логістична інфраструктура» та подано його авторське визначення. Досліджено основні функції логістичної інфраструктури.  Визначено основні складники логістичної інфраструктури, а також місце України в глобальному рейтингу індексу ефективності логістики. Досліджено основні проблеми, які перешкоджають розвитку вітчизняної логістичної інфраструктури. Визначено, що головною проблемою ефективного розвитку логістичної інфраструктури України є слабка транспортна інфраструктура. Запропоновано напрями вдосконалення логістичної інфраструктури в Україні на основі наявних проблем та за рахунок  використання провідних зарубіжних методик.

Посилання


1. Глобальний індекс ефективнoсті лoгістики. URL: https://lpi.worldbank.org/international/global/2018 (дата звернення: 10.03.2019).
2. Григорак М.Ю., Костюченко Л.В. Методика оцінки використання потенціалу логістичної інфраструктури. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». 2010. Вип. 7(26). Ч. 4. С. 103–108.
3. Економіка логістичних систем : монографія / М. Васелевський та ін. ; за наук. ред. Є. Крикавського та С. Кубіна. Львів: Львівська політехніка, 2008. 596 с.
4. Казанська О.О., Геращенков А.С. Інформаційне забезпечення розвитку логістичної інфраструктури національної економіки. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». 2010. Вип. 7(26). Ч. 4. С. 156–171.
5. Палійчук Є.С., Булеца О.В. Стан розвитку логістичної інфраструктури в Україні. Ефективна економіка. 2017. № 9.
6. Пархаєва Н.В. Проблеми та перспективи розвитку логістичної інфраструктури в Україні. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. Вип. 1(2). С. 259–263.
7. Сoкoлoва O.Є. Пpoблеми упpавління лoгістичнoю інфpастpуктуpoю підприємств. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2007-2 /Sokolova_207.htm (дата звернення: 09.03.2019).
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
32-36
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ