СПЕЦИФІЧНІ РИСИ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ЗНАНЬ

  • Т.Г. Бусарєва
Ключові слова: світовий ринок знань, економіка знань, знання, інформація, класифікація знань, постіндустріальна епоха

Анотація

Відомо, що ринок знань належить до числа найменш досліджених структур сучасної ринкової економіки як у теоретичному, так і в практичному аспекті. Все частіше проблема теорії ринку знань стає предметом економічних дискусій, що пояснюється зростанням ролі і впливу знань як економічного ресурсу на господарську діяльність суб'єктів на різних рівнях. Це стосується розвитку людського капіталу, персоніфікованого індивідом, а також впливу корпоративного знання на національну економіку в цілому. Стрімкий розвиток знань призвів до того, що знання, які не виділялися класиками економічної теорії в окремий економічний ресурс поряд із працею, землею, капіталом і підприємницькими здібностями, стали таким і при цьому не менш (якщо не більш) важливим, аніж інші економічні ресурси. Саме тому на початку XXI ст. актуальним є аналіз знання як економічного ресурсу в контексті його використання з метою конкурентоспроможності як великих ТНК так і національних економік.

Посилання


1. Бергер Я. Итоги Х пятилетки и становление новой модели экономического роста КНР. Проблемы Дальнего Востока. 2016. № 3. C. 23.
2. Боян А. Ведущие тенденции развития международных отношений. Международная жизнь. 2014. № 4. C. 172.
3. Кузнецова В. Китай. Финансовая бомба замедленного действия. Азия и Африка сегодня. 2015. № 10. C. 47.
4. Гладков И.С. Особенности экономической эволюции новых индустриальных стран (на примере стран Восточной Азии). 2016. C. 34–38
5. Интеграция в мировую экономику / Р.И. Зименков и др. Москва : Финансы и статистика, 2015. C. 432.
6. Степанова Т.Е. Закономерности экономики, основанной на знаниях. Самара : Самар. гос. экон. акад. 2016. C. 47–51.
Опубліковано
2019-06-26
Сторінки
7-12
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ