ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ ЯК СКЛАДНИК МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТСЬКОЮ БАЗОЮ БАНКУ

  • О.М. Рац
Ключові слова: клієнтська база банку, управління клієнтською базою банку, клієнт-центричність, сегментація клієнтської бази, лояльність клієнтів банку

Анотація

Статтю присвячено дослідженню напрямів удосконалення формування та розвитку клієнтської бази банку шляхом зростання рівня лояльності клієнтів банку в системі маркетингу відносин. Розглянуто підходи до сегментування клієнтської бази банку. Визначено основні напрями забезпечення лояльності клієнтів банку.

Посилання

1. Маркетинг у банку: навч. посіб. / Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко, І.О. Школьник та ін. Суми: УАБС НБУ, 2014. 353 с.
2. Завадська Д.В., Яценко О.В. Перспективи використання стратегії CRM (Customer Relationship Management) на ринку банківських послуг. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Економіка, політологія, історія. 2013. № 27(206). С. 219–228.
3. Коваленко В.В. Методичні підходи до формування клієнтської бази банку в контексті фінансово-кредитних взаємовідносин. Економічний форум. 2013. № 4. С. 188–193.
4. Куценко Г.К. Формування клієнтської бази українських банків: теорія та практика. Молодий вчений. 2015. № 5(20). С. 12–15.
5. Суров В.Д. Формування клієнтської бази банківських установ України. Молодий вчений. 2013. № 1(01). С. 43–46.
6. Рац О.М., Тороєва В.О. Напрями удосконалення системи формування та розвитку клієнтської бази вітчизняних банків. Економіка та суспільство. 2016. № 2. С. 599–604. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/107.pdf.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
113-116
Розділ
СЕКЦІЯ 7 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ