ВИПУСК - 27 / 2017 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 8 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ФАНДРАЙЗИНГ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО ВАЖЛИВИХ ІНІЦІАТИВ
Бойчук Н.Я., Солосіч О.С.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СТРАХОВОГО РИНКУ
Бондар Є.І.

ПОБУДОВА ФІНАНСОВОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ ПРОБЛЕМНОГО КРЕДИТУ
Голосенін І.О.

СУЧАСНИЙ СТАН ГРОШОВОГО РИНКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕМІСІЇ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ
Давиденко Н.М.

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Добриніна Л.В.

АНАЛІЗ СУЧАCНОГО СТАНУ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Добровольська О.В., Острініна О.П., Лопаткіна А.О.

ПІДХОДИ ДО КІЛЬКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНИХ ДИСБАЛАНСІВ
Долозіна І.Л.

ЗАСАДИ ЗБЛИЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАКОРДОННОЇ ПРАКТИКИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
Думанська І.Ю.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ДОХОДНОСТІ БАНКУ
Іванов В.Г.

ФІНАНСУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Конєва Т.А., Маляренко А.В.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ НА ПРИКЛАДІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Конєва Т.А., Матвєєв В.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ
Лисенок О.В., Ляховецька В.М.

СПЕЦИФІКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Масляєва О.О., Гіда М.Д.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОВОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН
Перчук О.В.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД
Плахтій Т.Ф.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Прокопенко Н.С., Тимошенко А.О.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Рошило В.І.

СТІЙКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У ПЕРІОД СИСТЕМНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Табенська Ю.В.

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ І СТРАХОВІ КОМПАНІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Федина В.В., Саламаха Ю.В.

КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦІЯ БАНКУ НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ: МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ
Шевцова О.Й., Сидорчук Н.О.

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ
Шевчук Ю.В.

ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ РЕГІОНАЛЬНИМИ БАНКАМИ НА ПРИКЛАДІ БАНКІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Якименко С.О., Кушнір С.О.

 

СЕКЦІЯ 9 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

WAYS TO IMPROVE ACCOUNTING AND ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE IN UKRAINE ON THE BASIS OF INTERNATIONAL STANDARDS
Alnaimat Mohammad Ahmad

ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ В ЇХ ВИРІШЕННІ
Гончаренко Н.Г.

PROCESSING AND SYSTEMATIZING ACCOUNTING INFORMATION
Huseynova К.

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Костюнік О.В., Сторожук В.В.

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Михайленко О.В., Скоморохова С.Ю., Лесик Т.Г.

АНАЛІЗ ТОВАРООБОРОТУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ТЕНДЕНЦІЇ
Онищенко О.В., Макаренко Р.А.

ПРИЧИНИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ: НЕЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЧИ ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВА БЕЗГРАМОТНІСТЬ?
Скрипник М.І., Григоревська О.О., Грабчук І.Л.

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК МЕТОД ЕКОНОМІЧНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ткаченко О.С.

 

СЕКЦІЯ 10 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ
Дзюбановська Н.В.

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ПОСЛУГ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
Кузьменко О.В., Боженко В.В., Доценко Т.В.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОРТУ
Мандра В.В.

АНАЛІЗ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТІВ БАНКУ
Шпинковський О.А., Шпинковська М.І., Смельський Ю.С.

Опубліковано: 2019-09-27