КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

Ключові слова: кондитерська галузь, європейський кондитерський ринок, конкурентоспроможність, світові ринки, експортна діяльність

Анотація

Дана стаття присвячується дослідженню конкурентоспроможності вітчизняних кондитерських підприємств на європейському ринку. Актуальність дослідження полягає в тому, що на сьогоднішній більшість підприємств замислюються про розширення свого виробництва не тільки в країні, а й за її межами. Підприємства постійно в пошуках нових ринків збуту, оскільки це єдиний вихід збільшити свої доходи, розширити виробництво, а також спрямувати їх на розвиток справи. Це має допомогти їм підвищити конкурентоспроможність та зайняти лідируючі позиції на вітчизняному та світовому ринках. Але, на деякі підприємства за межами держави, не завжди чекає успіх, вони зазнають збитків і навіть можуть припинити свою діяльність за межами країни, і однією з причин є неможливість підприємства об’єктивно оцінити свій конкурентоспроможний рівень, тому що вони не провели комплексного аналізу становища нових ринків і не обрали вірної стратегії розвитку підприємства. Тому й виникла потреба у дослідженні, яке змогло б мінімізувати загрозу несприятливих ситуацій. У статті було проаналізовано привабливість ринку кондитерських виробів у Європі, і на основі цього виокремлено доцільність розширення вітчизняними виробниками своєї діяльності виробництва у межах цього регіону. Для дослідження ми обрали підприємство «Roshen», оскільки це є один з лідерів вітчизняної кондитерській галузі, на основі якого ми проаналізували, які сильні та слабкі сторони мають українські товаровиробники. У статті застосовано матричний підхід GE McKinsey, на основі якого вдалося здійснити комплексну оцінку конкурентоспроможності вітчизняних кондитерських підприємств шляхом співвідношення їх сильних сторін та можливостей, які є на європейському ринку. На основі проведеного дослідження було обрано оптимальні стратегії розвитку свої діяльності як великим підприємствам, так і тим, які ще не досягнули рівня «лідерів» української кондитерської галузі. Результати дослідження можуть використовуватися як основа майбутнього наукового аналізу конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, при розробці стратегій розвитку виробниками кондитерських товарів та при виборі ними нових ринків збуту.

Посилання

1. Candy Industry Magazine (2020) Candy Industry's Global Top 100 Candy Companies Lists. Available at: https://www.candyindustry.com/GlobalTopCandyCompanies (accessed 14th March 2024).
2. ECRM (2016) Industry Trends: European Confectionery. Available at: https://ecrm.marketgate.com/blog/2016/12/IndustryTrendsEuropeanConfectionery (accessed 16th March 2024).
3. Ekonomichna pravda (2018) Roshen export grows by 30% per year. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/9/638522/ (accessed 16th March 2024).
4. Fyliuk H.M. (2013) Problems and Way of Increase of Ukrainian Companies'Competitiveness under Globalization. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, no. 10, pp. 5–8.
5. Hrynko, T.V. (2004) Factors of enterprise competitiveness. Derzhava ta rehiony, no. 2, pp. 50–53.
6. Karloff, B. (1989) Business Strategy (a Guide to Concepts and Models), Palgrave Macmillan, London, UK.
7. Macrotrends (2020) Hershey Operating Margin 2006-2020. Available at: https://www.macrotrends.net/stocks/charts/HSY/hershey/operatingmargin (accessed 15th March 2024).
8. Market Date Forecast (2019) Europe Candy Market By Type (Chocolate Candy, Non Chocolate Candy), By Distribution Channel (Supermarkets, Convenience Stores, Grocery Stores, Online And Others) And By Region – Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, And Forecasts (2018–2023). Available at: https://www.marketdataforecast.com/marketreports/europecandymarket (accessed 14th March 2024).
9. Moxon, P. (2013), «Product Strategy Tools – GE / McKinsey Portfolio Matrix». Strategic Product Management. Available at: http://pmoxon.blogspot.com/2011/09/productstrategytoolsgemckinsey.html (accessed 26th Мarch 2024).
10. Online-shop Supermarkt24h (2020). Available at: https://supermarkt24h.de (accessed 16th March 2024).
11. Online-shop Waldfurter (2020). Available at: https://www.waldfurter.de (accessed 16th March 2024).
12. State Statistics Service of Ukraine (2019) Commodity structure of foreign trade with EU countries in 2018. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/tsztt_ES/tsztt_ES_u/tsztt_ES_18_u.htm (accessed 16th March 2024).
13. State Statistics Service of Ukraine (2020) Commodity structure of foreign trade with EU countries in 2019. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/tsztt_ES/tsztt_ES_u/tsztt_ES_19_u.htm (accessed 16th March 2024).
14. Statista (2020) Confectionary (Europe). Available at: https://www.statista.com/outlook/40100200/102/confectionery/europe?currency=eur (accessed 15th March 2024).
15. The official site of "Roshen" (2020) Factories and plants. Available at: https://www.roshen.com/proroshen/fabryky i zavody (accessed 17th March 2024).
16. The official site of Nestle (2019) Nestle Annual Report 2018. Available at: https://www.nestle.com/sites/default/files/2020$03/2019 annual review en.pdf (accessed 15th March 2024).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014) The Law of Ukraine "On the ratification of the Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167818#n2 (accessed 16th March 2024).
18. Zimmer D. (2014) Competitiveness in the Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries in Europe. CAOBISCO. Available at: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/3395/attachments/1/translations/en/renditions/pdf (accessed 15th March 2024).
Опубліковано
2024-03-29
Сторінки
54-59
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ