ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТІВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЄС: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: фінансовий ринок, банківська система, євроінтеграція, трансформація, криза

Анотація

Стаття присвячена аналізу банківської системи ЄС, яка є взірцем у правовому регулюванні й адміністративній діяльності для багатьох країн, зокрема й України. Встановлено, що кризи банківської системи європейських країн 2007–2009 рр., викликали необхідність проведення кардинальних реформ. В останні роки відбувалося активне відновлення європейських банків після кризи. При цьому наголос було зроблено на впорядкування балансів, дотримання нових нормативних вимог та вихід зі збиткових напрямів діяльності. Українська банківська система також зазнала суттєвих криз, особливо у 2014–2015 роках. Проведений аналіз дав можливість встановити, що банківська система Україні на сьогоднішній день є недостатньо розвинутою. Водночас закриття неплатоспроможних банків у 2014–2017 роках дало можливість банківській системі України витримати економічний шок від російського вторгнення. Враховуючи досвід трансформації банківської системи ЄС та отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі в роботі було сформовано ряд заходів щодо стратегічних напрямів реформування банківської системи України на шляху євроінтеграції.

Посилання


1. Борзенко О.О., Богдан Т.П., Шаров О.М. та ін.Розвиток фінансових інститутів ЄС та виклики для фінансової політики України: монографія. НАН України, ДУ«Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ. 2019. 372 с.
2. Banking in Europe: EBF Facts & Figures 2021. URL: https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2022/01/FINAL-Banking-in-Europe-EBF-Facts-and-Figures-2021.-11-January-2022.pdf.
3. European Banking Trend Radar 2022. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/financial-services/Deloitte-Banking-Trend-Radar-2Edition-EN.pdf.
4. Finance outlook 2023. URL: https://www.eiu.com/n/campaigns/finance-in-2023/.
5. Банківська система Європейського Союзу. URL: https://prikhodko.com.ua
6. Проект Плану відновлення України Матеріали робочої групи «Функціонування фінансової системи, її реформування та розвиток» URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/functioning-of-the-financial-system.pdf.
7. Стійкість України: уроки 2022 року. URL: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2022 .
8. Майбутнє фінансового сектору в післявоєнній Україні. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/01/5/695722/.
9. Відбудова України: принципи та політика URL: https://cepr.org/system/files/2022-12/reconstruction%20book_Ukrainian_0.pdf.
10. Структурні реформи, які здатні змінити Україну. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/05/31/687649/
11. НБУ буде розширювати співпрацю з ЄЦБ і європейським органом банківського нагляду. URL: https://finbalance.com.ua/news/nbu-bude-rozshiryuvati-spivpratsyu-z-tsb-i-vropeyskim-orhanom-bankivskoho-nahlyadu.
Опубліковано
2023-06-30
Сторінки
43-52
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ