ВПЛИВ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ НА ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЙ ТА ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: інтегровані маркетингові комунікації, внутрішнє середовище підприємства, внутрішня комунікація, вплив воєнного стану, кризова ситуація

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню впливу кризових ситуацій на інтегровані маркетингові комунікації та внутрішнє середовище підприємства загалом. Сформовано сутність визначення інтегрованих маркетингових комунікацій та їх роль в бізнесі. Визначено основні аспекти ролі інтегрованих маркетингових комунікацій. Проаналізовано роль маркетингових комунікацій у поліпшенні внутрішніх комунікацій підприємства. Розглянуто вплив пандемії COVID-19 та воєнного стану на маркетингові комунікації в бізнесі. З’ясовано роль інтегрованих маркетингових комунікацій на поліпшення внутрішніх комунікацій підприємства. Проаналізовано найбільш відомі кризові ситуації в Україні та країнах ЄС та їх вплив на інтегровані маркетингові комунікації загалом.

Посилання


1. Соломянюк Н. Теоретичні основи визначення поняття «інтегровані маркетингові комунікації» Наука. Теорія і практика: вісник. URL: http://конференция.com.ua/pages/view/161 (дата звернення: 26.05.2023)
2. Кляченко І.О. Програми лояльності споживачів до бренду. Актуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць молодих вчених. 2012 №6. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/12367/1/2012_5_Klyachenko.pdf. (дата звернення: 10.06.2023)
3. Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З., Кириченко А.С. Стратегічні підходи до управління маркетинговими комунікаціями на підприємстві. Ефективна економіка. 2021. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9703 (дата звернення: 10.06.2023).
4. Які канали комунікації найбільше привертають увагу та викликають довіру у споживачів? URL: https://digdata.com.ua/index.php/kanaly-komunikatsiyi/ (дата звернення: 10.06.2023).
5. Березюк О.В. Інструментарій маркетингових комунікацій в інтернет-середовищі: класифікація та специфіка використання Електронний вісник Ефективна економіка. 2021. №4 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2021/204.pdf. (дата звернення: 15.06.2023).
6. Зеркаль А.В., Балабуха К.Є. Маркетинг під час воєнного стану: побудова каналів комунікації та трансформація бізнесу Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2023. №1. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-1-8551 (дата звернення: 27.05.2023).
7. Васильців Н.М. Застосування маркетингових комунікацій у період пандемії COVID-19 Економіка та управління підприємствами. 2020. №47 URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/47_2020_ukr/15.pdf. (дата звернення: 22.05.2023).
8. Енергетична криза у Європі: чому вона виникла та як подолати Суспільне новини: URL: https://suspilne.media/173918-energeticna-kriza-u-evropi-comu-vona-vinikla-ta-ak-podolati/. (дата звернення: 22.05.2023).
Опубліковано
2023-06-30
Сторінки
25-30
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ