ВИПУСК - 24 / 2017 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

АНАЛІЗ СТАНУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (1990-2015 РР.)
Назарук О.М.

ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ У ПРАЦЯХ ПРЕДСТАВНИКІВ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ І РАННЬОГО НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ
Смєсова В.Л.

 

СЕКЦІЯ 2 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОТОКИ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Василиця О.Б.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Дячек В.В., Пастухова Н.В.

АНАЛІЗ СВІТОВОГО РИНКУ БІЗНЕС-АВІАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Ложачевська О.М.

РОЗВИТОК E-COMMERCE НА ПРИКЛАДІ ІНТЕРНЕТ-КРАМНИЦІ AMAZON
Побоченко Л.М., Сабатін О.С.

 

СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
Буринська О.І.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
Ігнатко М.І., Готра В.В.

МАКРОПРУДЕНЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Кітц Р.Р.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Козлянченко О.М.

ЗАГРОЗИ, РИЗИКИ ТА НЕБЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Колісніченко П.Т.

ПОНЯТТЯ ТА РЕГУЛЯТОРИ РОЗДРІБНОГО РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
Марков Б.М.

.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Матвійчук Н.П.

ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ: ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ВИМІРИ
Меглей В.І.

 

СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

АНАЛІЗ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ НА ТОВАРИ ВІТЧИЗНЯНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА РИНКАХ ЄС
Бабірлі У.Х., Олійник А.М., Павленко О.П.

МЕТОДИ ТА ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
Бойко К.О., Швець Є.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ БРЕНДИНГУ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Бойчик І.М.

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Боковець В.В.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ САДІВНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Бондаренко Т.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Гайденко С.М.

РЕПУТАЦІЯ ЯК ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Грабчак В.І.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ КУЛЬТУРИ
Грушина А.І.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ВИХОДУ РОЗДРІБНОЇ МЕРЕЖІ НА НОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ
Данкеєва О.М.

УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ
Демчук Н.І., Абахтімова А.А.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Драган О.І.

ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВA В УМОВAХ РИНКУ
Ксьондз С.М., Баковець М.В., Войтюк А.В.

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ПРОМИСЛОВИХ КОРПОРАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ НАРОЩУВАННЯ І РОЗВИТКУ
Мукомела-Михалець В.О.

ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Петришин Л.П.

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Поляков П.А.

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Сабецька Т.І.

ОЦІНКА СТАНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗА УМОВ ПОГЛИБЛЕННЯЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Семенюк І.Ю.

ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
Совсун К.С., Следь О.М.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Халімон Т.М.

ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІЧНИХ СЛУЖБ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Чубаренко А.С.

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Шастун С.В.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Шиян Н.І.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАПІТАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Коваленко Д.І.

 

СЕКЦІЯ 5 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Білоскурський Р.Р.

Опубліковано: 2019-09-27