Умови публікації

Вчені-економісти згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, економічна наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» безумовно підтримує цю ініціативу. Саме тому фахові журнали з економічних наук об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності.

Наразі в період військового стану в Україні триває набір статей до 30 листопада лише у такі видання з економічних наук:

Бізнес-навігатор
Економіка і регіон
Інфраструктура ринку
Економіка та суспільство
Управління змінами та інновації
Приазовський економічний вісник
Проблеми системного підходу в економіці
Науковий погляд: економіка та управління
Інновації та технології в сфері послуг і харчування
Вісник Одеського національного університету. Економіка
Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство

Інформація про можливість подання статті в науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.