Авторам публікації

Для опублікування статті у науковому збірнику Випуск 39/2020 необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу не пізніше 11 вересня 2020 року наступні матеріали:

  • заповнити довідку про автора
  • оформити статтю згідно вказаних вимог та надіслати в електронному вигляді на адресу editor@ej.kherson.ua
  • для осіб, які не мають наукового ступеню, – додатково надсилають відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту)).
  • автори отримують лист про результати рецензування/антиплагіату (протягом двох тижнів після кінцевого терміну прийому) – див. процес рецензування (відхилено, прийнято з доопрацюваннями, прийнято) та, у випадку, успішного проходження отримують реквізити для сплати публікаційного внеску.
  • надіслати відскановану копію підтвердження про сплату публікаційного внеску. Після отримання підтвердження про прийняття статті до друку редакція надсилає на електронну пошту реквізити для оплати.

Приклад підпису файлів:
Старух_стаття, Старух_квитанція, Старух_рецензія, Старух_довідка_автора.