ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИЙМАЮЧИХ КРАЇН НА УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ПРО ТОВАРНИЙ ЕКСПОРТ БІЗНЕС-ОДИНИЦЬ

Ключові слова: зовнішнє середовище, міжнародні рейтинги, зовнішньоекономічна діяльність, закордонні ринки, експорт

Анотація

У статті викладено алгоритм дослідження зовнішнього середовища приймаючих країн для прийняття рішення під час виходу українського бізнесу на зовнішні ринки, який може бути використано діючими компаніями, у т. ч. малими і середніми. Показано, що прийняттю рішення про запровадження товарних експортних операцій компаніями передує аналітична робота щодо оцінки власного потенціалу, вибору стратегій виходу та країни експорту. Для аналізу зовнішнього середовища приймаючих країн виконано модифікований PESTEL-аналіз. На його основі зроблено висновки щодо стану елементів зовнішнього середовища Нідерландів та Туреччини та встановлено, що у цілому Нідерланди мають більш сприятливе зовнішнє середовище, ніж Туреччина. Нідерланди є більш привабливим ринком через наявність угоди про вільну торгівлю і нульову ставку мита, меншу кількість документів, які потрібно оформлювати в процесі експорту, тривалий досвід співпраці між країнами, вищу ціну на українську кукурудзу на ринку Нідерландів.

Посилання


1. Вибір ринку для розвитку експорту. Дія. Бізнес. Експорт : вебсайт. URL: https://export.gov.ua/254-vibir_rinku_dlia_rozvitku_eksportu.
2. Етапи виходу на зовнішній ринок. Українсько-німецька торговельна палата : вебсайт. URL: https://ukraine.ahk.de/ua/dienstleistungen/markteinstieg.
3. Ключник А.В., Терешкова М.Ю. Мотиви і способи виходу український підприємств на зовнішній ринок. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 8. Ч. 7. С. 9497. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_08/343.pdf.
4. Переверзєва А.В., Мала К.С. Експортна стратегія підприємства як основа діяльності на міжнародному ринку. Вісник Запорізького національного університету. 2017. № 3(35). С. 102108. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/295124.pdf.
5. Тюха І.В. Стан та перспективи розширення закордонних ринків збуту вітчизняних підприємств. Ефективна економіка. 2012. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1368.
6. Worldwide Governance Indicators. The World Bank : вебсайт. URL: https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports.
7. Corruption Perceptions Index. Transparency International : вебсайт. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl.
8. 2021 Index of economic freedom. Heritage : вебсайт. URL: https://www.heritage.org/index/.
9. Sustainable Economic Development Assessment. BCG : вебсайт. URL: https://www.bcg.com/industries/public-sector/sustainable-economic-development-assessmen.
10. The Global Competitiveness Index (2016, 2019). World Economic Forum : вебсайт. URL: https://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf; https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.
11. 2016 Index of economic freedom. Heritage : вебсайт. URL: https://www.heritage.org/index/pdf/2016/book/index_2016.pdf.
12. Ukraine: Value of exports from 2010 to 2020. Statista : вебсайт. URL: https://www.statista.com/statistics/296079/export-of-goods-to-the-ukraine/.
13. Imports of goods and services (current US$)  Ukraine. The World Bank : вебсайт. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD?end=2020&locations=UA&start=1989&view=chart.
14. Human development index 2021. Ukraine. United Nations : вебсайт. URL: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/UKR.
15. Human development index 2016. Ukraine. United Nations : вебсайт. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf.
16. Gross Average Monthly Wages by Country and Year. UNECE : вебсайт. URL: https://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__20-ME__3-MELF/60_en_MECCWagesY_r.px/.
17. WJP Rule of law index. Ukraine. World Justice Project : вебсайт. URL: https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/.
18. Doing Business Index 2020. Doing Business : вебсайт. URL: https://russian.doingbusiness.org/ru/doingbusiness.
19. Doing Business Index 2016. Doing Business : вебсайт. URL: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf.
20. Exports of goods and services (current US$)  Turkey. The World Bank : вебсайт. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD?locations=TR.
21. 2021 Index of economic freedom. Netherlands. Heritage : вебсайт. URL: https://www.heritage.org/index/country/netherlands.
Опубліковано
2022-03-30
Сторінки
5-13
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ