ОЦІНКА РИЗИКІВ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ КИТАЙСЬКИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: агробізнес, прямі інвестиції, оцінка ризиків, комплексне середовище

Анотація

З глобальною тенденцією прямих іноземних інвестицій, китайські сільськогосподарські підприємства також збільшили темпи прямих іноземних інвестицій. В даний час китайські сільськогосподарські підприємства інвестували у розвиток більш ніж 30 країн, включаючи Південно-Східну Азію, Африку та Латинську Америку. Розвиток океанічного рибальства ведеться у відкритому морі Тихого, Атлантичного та Індійського океанів. На російському Далекому Сході та країнах Центральної Азії також є бази з рослинництва і лісівництва. Переваги зарубіжних інвестицій китайських сільськогосподарських підприємств є очевидними. Це не тільки сприяє використанню китайськими підприємствами іноземних ресурсів, засобів та технологій, а й дозволяє уникнути різних бар'єрів та збільшити частку на міжнародному ринку. Однак, заохочуючи китайські сільськогосподарські підприємства до виходу на міжнародний ринок, потрібно чітко усвідомлювати, що прямі закордонні інвестиції китайських сільськогосподарських підприємств усе ще перебувають на початковій стадії. Рівень сільськогосподарських підприємств ще відносно низький, і прямі закордонні інвестиції стикаються з різними ризиками. Аналіз та вивчення цих ризиків допоможе китайським сільськогосподарським підприємствам ефективно запобігати та контролювати їх при здійсненні прямих зарубіжних інвестицій. Зважаючи на цілісність та динаміку середовища прямих зарубіжних інвестицій, побудовано систему показників оцінки ризику зарубіжних інвестиційних проектів китайських сільськогосподарських підприємств. Для оцінки ризиків було відібрано репрезентативні пункти за допомогою ієрархічного аналізу та методу вагового коефіцієнта ентропії. Результати показують, що існують значні фактори ризику, такі як ризик міжнародного сільськогосподарського ринку, політичні та правові ризики приймаючих країн, внутрішні інституційні бар'єри та власні технічні обмеження підприємств. Для запобігання та зниження інвестиційних ризиків уряд має посилити політичну підтримку та створити спеціальні установи з обслуговування сільськогосподарських інвестицій за кордоном. Підприємства мають створити ефективний механізм оцінки ризиків для сприяння дослідженням, розробкам та просуванню сільськогосподарських технологій.

Посилання


Morck, R.B. Yeung and Minyuan Zhao (2008) Perspectives on China’5 Outward Foreign Direct Investment. Journal of International Business Studies, vol. 39(3), pp. 337–350.
Cai, Kevin G. (1999) Outward Foreign Direct Investment: A Novel Dimension of China, 5Integration into the Region and Global Economy. Tho China Quarterly, vol. 160, pp. 856–880.
Deng Ping (2004) Outward Investment by Chinese MNCs: Motivations and Implications. Business Horizons, vol. 43(3), pp. 8–16.
Qu Xiang (2010) Research on Investment Risk of Chinese Agricultural Listed Companies [D]. Central China Agricultural University.
Yin Chengjie (2010) The dual influence of agricultural multinational companies and agricultural internationalization [J]. Agricultural Economy Issues, vol. 3.
Xu Miao Miao (2010) China's subdivision industry and location selection of African transnational agricultural investment [D]. Zhejiang Industrial and Commercial University.
Han Qi (2010) Analysis and Thinking on the Scale of Agricultural Investment in China [J]. International Economic Cooperation, vol. 10.
He Junxiang (2004) The way out to join WTO agriculture is to improve the competitiveness of agricultural products [J]. Business Research, vol. 7.
Опубліковано
2021-12-20
Сторінки
12-17
Розділ
СЕКЦІЯ 2 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ