РОЛЬ КРИПТОВАЛЮТИ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ключові слова: криптовалюта, Bitcoin, блокчейн, електронні гроші, цифрова валюта, цифрова економіка, ринок крипто валюти

Анотація

У статті розглянуто функціональні ролі криптовалюти у цифровій економіці, досліджено тенденції та перспективи їх розвитку. Виявлено підходи до трактування сутності поняття «криптовалюта», розглянуто основні види найбільш популярних на сьогодні криптовалют, уніфіковано їх загальні ознаки. Встановлено, що найбільш розповсюдженою криптовалютою є Bitcoin, здійснено порівняння курсів 10 найбільш поширених криптовалют, проаналізовано зміну курсу вітчизняної криптовалюти. Досліджено правовий статус криптоваюти, виявлено, що все більше країн надають криптовалюті статус легального та правового засобу платежу, подекуди прирівнюючи її до електронних грошей. Зазначено, що криптовалюта має як позитивні риси, так і недоліки, головним з яких є підвищення ризику виникнення шахрайства та махінацій з використанням цифрової валюти.

Посилання


1. Шинкаренко О.М., Рогова Н.В., Панівник І.А. Особливості нормативного регулювання криптовалют: світовий досвід. Фінансовий простір. 2018. № 3. С. 139–146.
2. Мандрик В.О., Гуль І.Г., Мороз В.П. Сучасні тенденції та перспективи використання криптовалют: досвід для України. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 39(2). С. 67–72.
3. Cryptocurrency. Investopedia, LLC. URL: http://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp.
4. Гончарова А.В., Верещака Я.В. Особливості обігу криптовалюти в Україні. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 58. С. 38–44.
5. Драчов О.В. Правова сутність криптовалют: генезис, функції та перспективи. Юридична Україна. 2018. № 11-12. С. 44–52.
6. Москальов А.А., Попова Е.М. Криптовалюта на сучасній економічній арені та перспективи розвитку Bitcoin, Ethereum, Ripple. Молодий вчений. 2018. № 3(2). С. 680–684.
7. Павлова К.І. Переваги та ризики використання криптовалют у сучасній цифровій економіці. Бізнес Інформ. 2018. № 7. С. 229–233.
8. Танклевська Н.С., Петренко В.С., Карнаушенко А.С. Економічна сутність та види криптовалюти у світі. Бізнес-навігатор. 2017. Вип. 4–2. С. 133–138.
9. Устенко С.В., Загоровський І.В. Можливості та перспективи криптовалют та технології Blockchain. Моделювання та інформаційні системи в економіці. 2019. № 97. С. 229–240.
10. Штепенко К.П., Миргородська А.О. Стан i перспективи розвитку криптовалюти у світі. Фінансовий простір. 2018. № 2. С. 121–128.
11. Онлайн портал курсів криптовалют. URL: https://bitinfocharts.com/ru/markets
12. Погрібний Д.І. Перспективи визначення правового статусу криптовалют в Україні (господарсько-правовий аспект). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. 2018. Вип. 26. С. 104–107.
13. CryptoCurrency Market Capitalizations. URL: http://coinmarketcap.com
14. Ковальчук А.Т., Котляревський Я.В., Князєв С.І. Інституціональні аспекти регулювання інноваційних фінансових технологій у контексті розвитку криптовалют. Економіка та право. 2019. № 3. С. 97–106.
15. Архірейська Н.В., Кучкова О.В. Механізм функціонування крипто валют. Бізнес Інформ. 2019. № 2. С. 407–413.
16. Урожай перца и нефти: опубликовано ТОП-10 необычных «подкреплений» для криптовалюты. UAZMI. URL: https://uazmi.net/news/post/e26BYWLgfWByieDeeP5XhG.
17. Макурін А.А. Теоретичні передумови виникнення крипто валюти. Економічний простір. 2019. № 146. С. 71–81.
18. Правовое регулирование криптовалютного бизнеса. Fork Log, Axon. 2017. URL: http://axon.partners/wp-content/uploads/2017/02/Global-Issues-of-Bitcoin-Businesses-Regulation.pdf.
19. Buterin V. China Releases First Regulatory Report on Bitcoin Businesses/ Bitcoin Magazine. 2013. URL : https://bitcoinmagazine.com/articles/china-releases-first-regulatory-report-on-bitcoin-businesses-1386283989.
20. Декрет Республики Беларусь от 21.12.2017 №8. О развитии цифровой экономики URL: http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716.
21. Момонт Т.В. Обґрунтування можливості віднесення криптовалюти до складу активів підприємства. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. 2019. Вип. 2. С. 26–30.
Опубліковано
2021-06-25
Сторінки
80-87
Розділ
СЕКЦІЯ 8 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ