ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: вартісно-орієнтоване управління, вартісний підхід, вартість компанії, оцінка вартості, додана вартість

Анотація

У статті досліджено особливості використання вартісно-орієнтованого підходу до управління підприємством в сучасних мінливих економічних умовах. Виявлено переваги показника вартості підприємства як основного критерія оцінювання ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Проаналізовано зарубіжний досвід впровадження вартісного підходу в управлінні підприємствами. Сформульовано основні напрямки підвищення показника вартості компанії. Визначено переваги вартісно-орієнтованого підходу та перепони у його впровадженні в управлінні підприємствами України. Запропоновано приймати максимізацію ринкової вартості вітчизняного підприємства за орієнтир забезпечення його позитивних результатів діяльності.

Посилання


Rappaport A. Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance. New York: Free Press, 2000. 270 p.
Rappaport A. Ten Ways to Create Shareholder Value. Harvard Business Review. 2006. pp. 66–77.
Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Д. Стоимость компаний: оценка и управление. Москва : Олимп Бизнес, 2008. 576 с.
Гусев А.А. Концепция EVA и оценка эффективности деятельности компании. Финансовый менеджмент. 2005. № 1. С. 25–26.
Уолш К. Ключевые показатели менеджмента: как анализировать, сравнивать и контролировать данные, определяющие стоимость компании. Москва : Дело, 2001. 360 с.
Домбровська С.О., Лапіна І.С. Структура капіталу підприємства: сучасні проблеми та парадигма розвитку : монографія. Харків : «Діса плюс», 2020. 256 с.
Степанов Д. Value-Based Management и показатели стоимости. URL: http://www.management.com.ua/finance/fin025.html (дата звернення: 20.10.2020).
The independent strategy consulting boutique – Stern Stewart & Co. URL: http://www.sternstewart.com (дата звернення: 23.10.2020).
Haspeslagh Ph., Tomo N., Fares B. Managing for Value: It’s Not Just About the Numbers. Harvard Business Review. 2007. pp. 65–73.
Опубліковано
2020-12-25
Сторінки
63-67
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ