РОЗВИТОК АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ

Ключові слова: агропродовольча сфера, сільське господарство, рослинництво, тваринництво, виноградарство, державна підтримка, інновації

Анотація

Сучасний розвиток агропродовольчої сфери Південного регіону України обумовлений глобальними факторами зміни клімату та соціально-економічними наслідками пандемії COVID-19. Головною складовою агропродовольчої сфери є сільське господарство, яке має значний рівень розвитку в областях Південного регіону України. Протягом останніх років спостерігається щорічні коливання індексу сільськогосподарської продукції як у напрямках зменшення, так і збільшення показників. Однак, визначальні зміни у розвитку відбулись у поточному році, що обумовлене вкрай негативним впливом кліматичних умов на врожайність всіх основних сільськогосподарських культур та призвело до зменшення прибуткові кризового фінансового стану значної кількості господарств, які потребують державної підтримки для подальшого функціонування. Подібні тенденції будуть спостерігатись і в наступні роки, що вимагає комплексного стратегічного реформування агропродовольчої сфери Південного регіону України у напрямку удосконалення традиційної продукції, запровадження інновацій з метою розширення існуючих і формування нових ринків збуту.

Посилання


Бовкун О.А. Формування системи діагностики, управління економічною безпекою підприємств агропродовольчої сфери : монографія Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2019. 135 с.
Галат Л.М. Фактори та тенденції розвитку овочівництва у Херсонській області. Агросвіт. 2019. № 22. С. 9–18.
Інвестиційний потенціал Херсонської області. Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації. URL: https://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainuhttps://khoda.gov.ua (дата звернення: 06.11.2020).
Індекс сільськогосподарської продукції по Миколаївській області. Головне управління статистики у Миколаївській області. URL:http://www.mk.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 02.11.2020).
Індекси сільськогосподарської продукції в Одеській області Головне управління статистики в Одеській області. URL: http://www.od.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 06.11.2020).
Індекси сільськогосподарської продукції у Херсонській області Головне управління статистики у Херсонській області. URL: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/(дата звернення: 06.11.2020).
Калашнікова Т.В. Удосконалення державної підтримки аграрних підприємств України в умовах глобалізації: [Монографія]. Харків : «Влавке», 2014. 280 с.
Клименко Л.В., Длугоборська Л.В., Школьний О.О. Маркетингові аспекти формування експортного потенціалу садівничих господарств. Агросвіт. 2019. № 24. С. 42–49.
Ланченко Є.О. Формування системи соціально-трудових відносин у аграрному секторі економіки : монографія. Київ : ЦП «Компринт», 2019. 556 с.
На Одещині на підтримку АПК додатково виділено 15 млн гривень. Аграрне інформаційне агентство Agravery. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/na-odesini-na-pidtrimku-apk-dodatkovo-vidileno-15-mln-griven (дата звернення: 03.11.2020).
На Одещині через посуху збанкротувало близько 30% дрібних фермерів Kurkul.com. URL: https://kurkul.com/news/22686-na-odeschini-cherez-posuhu-zbankrotuvalo-blizko-30-dribnih-fermeriv (дата звернення: 06.11.2020).
Самофатова В.А. Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону: теорія, методологія, управління. Одеса : Астропринт, 2018. 312 с.
Сільське господарство України за 2019 рік. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 07.11.2020).
Опубліковано
2020-12-24
Сторінки
46-50
Розділ
СЕКЦІЯ 3 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА