МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЛІКАРСЬКОГО РОСЛИННИЦТВА В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА РЕГЕНЕРАТИВНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Ключові слова: сталий розвиток, регенеративне землеробство, лікарське рослинництво, економіка виробництва лікарських рослин, стратегія розвитку

Анотація

Висвітлено значення та актуальність сталого розвитку та виробництва лікарських рослин. Розкрито взаємозв’язок між сталим розвитком і лікарським рослинництвом, наведено аргументи, що підтверджують цю думку. Акцентовано увагу на взаємозв’язку функцій лікарського рослинництва з цілями й завданнями сталого розвитку. Представлено альтернативні методи сільськогосподарського виробництва, серед яких виокремлено регенеративне землеробство. Розкрито роль та практичне значення регенеративного землеробства та його зв'язок із лікарським рослинництвом. Висвітлено переваги, цілі та принципи регенеративного землеробства, а також принципи лікарського рослинництва. Викладено погляд автора щодо можливості їхнього застосування в якості основних блоків методичних засад формування стратегії розвитку останнього.

Посилання


Галушкина Т.П. Экономические инструменты экологического менеджмента (теория и практика) : монография. Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2000. 280 с.
Гастрономічні тренди 2020 року. 2020. URL: https://aquafarm.com.ua/aquafarm-blog/ryba/trendy-2020-roku/ (дата звернення: 10.06.2020).
Дусмуратов М.М. О принципах и приоритетах в лекарственном растениеводстве республики Узбекистан. 2018. URL: http://agronews.uz/ru/information/rastenievodstvo/lekarstvennye-rasteniya/596-herbs-remedies-in-uzbekistan (дата звернення: 20.05.2020).
Камінський В. Органічне землеробство – шлях до продовольчої безпеки. Віче. 2014. № 9. URL: http://veche.kiev.ua/journal/4161/ (дата звернення: 12.06.2020).
Кузьо Н. 7 небанальних аграрних трендів нового десятиліття. 2017. URL: https://www.growhow.in.ua/7-nebanal-nykh-ahrarnykh-trendiv-novoho-desiatylittia/ (дата звернення: 20.05.2020).
Матяш В. Агротехніка вирощування лікарських рослин. 2008. URL: https://propozitsiya.com/ua/agrotehnika-viroshchuvannya-likarskih-roslin (дата звернення: 12.06.2020).
Медведева А. Новый стандарт возобновляемого органического сельского хозяйства для борьбы с глобальным потеплением стартует в 2020 году. 2020. URL: https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/novyi-standart-vozobnovljaemogo-organicheskogo-selskogo-hozjaistva-dlja-borby-s-globalnym-potepleniem-startuet-v-2020-godu.html (дата звернення: 24.05.2020).
Мірзоєва Т.В. Щодо питання формування стратегії підприємств − виробників продукції лікарського рослинництва. Бізнес-інформ. 2017. № 11. С. 477−482.
Нгумби Э. Здоровая почва – стратегический актив страны. 2020. URL: https://forbes.kz//life/observation/ustanovit_tsenu_dlya_pochvyi/ (дата звернення: 24.05.2020).
Никитюк Ю.А. Організація екологічно орієнтованого виробництва лікарської рослинної сировини. Збалансоване природокористування. 2016. № 1. С. 41−45.
Писаренко В. Регенеративное сельское хозяйство: что это такое? 2018. URL: https://buzinushka.ru/regenerativnoe-selskoe-hozyajstvo (дата звернення: 26.05.2020).
Рурак М. О новой революции в сельском хозяйстве. 2019. URL: http://lider-agro.md/?p=4443 (дата звернення: 26.05.2020).
Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2017 URL: https://menr.gov.ua/files/docs2017%20ukr.pdf (дата звернення: 20.05.2020).
Что такое регенеративное сельськое хозяйство? 2020. URL: https://open-reporter.com/news/chto-takoe-regenerativnoe-selskoe-hozyaystvo (дата звернення: 22.05.2020).
Claire E. LaCanne, Jonathan G. Lundgren. Regenerative agriculture: merging farming and natural resource conservation profitably «PeerJ». 2018. URL: https://peerj.com/articles/4428/?td=tw (дата звернення: 23.05.2020).
Jafari H., Ahmadian M. A., & TarhaniA. Production of Medicinal Herbs, an Approach to Sustain the Rural Economy (Case Study: Villages in Ghochan County). Journal of Research and Rural Planning, 2017. 6(1), 173–187 DOI: https://doi.org/10.22067/jrrp.v6i1.56119 (дата звернення: 23.05.2020).
Ken Roseboro. Soil health is the next agricultural revolution. 2018. URL: https://www.ecowatch.com/soil-health-as-the-next-agricultural-revolution-2625362894.html (дата звернення: 23.05.2020).
Опубліковано
2020-10-09
Сторінки
28-32
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ