УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ: ЗАСТОСУВАННЯ ДО ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: ризик, валютний ризик, управління валютним ризиком, управління даними, зовнішньоекономічна діяльність

Анотація

Зменшення обсягів світової торгівлі, порушення глобальної фінансової стійкості, від’ємні темпи економічного зростання більшості країн світу, загострення боргової кризи, а також пандемія COVID-19 безсумнівно вказують на перехід сучасної міжнародної економіки у фазу рецесії, що вже відображається надмірною нестабільністю та непередбачуваністю товарних та фінансових ринків. Наслідками зазначених процесів на мікрорівні можуть стати втрата ліквідності балансів підприємств, розмивання активів та перетворення на збитки, розрив ланцюгів поставок, настання операційної нестабільності тощо. Логічно, шо ці тенденції призведуть до нестабільності валютного ринку загалом та непрогнозованого коливання валютного курсу зокрема, як однієї з найбільш чутливих складових сучасної економічної системи, що, в свою чергу, неодмінно призведе до підвищення валютних ризиків. В даному контексті, особливого значення набувають ідентифікація, аналіз та управління валютними ризиками, що виступає невід’ємним елементом здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Світовою практикою доведено, що ігнорування валютних ризиків призводить до невдач значної частки зовнішньоекономічних операцій та, як наслідок, зниження рентабельності, що особливо актуально для вітчизняних підприємств. Однак, реалізація ризик-менеджменту суттєво ускладняється внаслідок непередбачуваної і швидкої волатильності валютного курсу, а у випадку здійснення довгострокової співпраці – неможливістю побудови точного прогнозу для визначеного часового горизонту, зумовлюючи необхідність використання автоматизованих методів управління. Об’єктом дослідження було обрано державне підприємство «Антонов» як один із провідних виробників високотехнологічної продукції в Україні, яке нині активно працює над спільним українсько-турецьким проектом з розробки та виробництва літака Ан-188. В статті досліджуються можливість та напрями застосування інструментів аналізу даних (Data Science) для управління валютними ризиками високотехнологічних підприємств із складними зовнішньоекономічними операціями.

Посилання

Data Science in the New Economy. World Economic Forum. Geneva 22 p. (2019). Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Data_Science_In_the_New_Economy.pdf (accessed August 1, 2020).
Data Collaboration for the Common Good. World Economic Forum. Geneva 51 p. (2019). Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Data_Collaboration_for_the_ Common_Good.pdf (accessed August 1, 2020).
GSMA, Scaling Big Data for Social Good: The Need for Sustainable Business Models, September 2018. Available at: https://bigdatatoolkit.gsma.com/resources/BD4SG _ (accessed August 1, 2020).
National Bank of Ukraine. Foreign exchange market data. Kyiv. Available at: https://bank.gov.ua/markets/currency-market (accessed August 1, 2020)
Annual report of Antonov Company for 2019. Available at: https://www.antonov.com/file/s2A6pZoXmOqqk?inline=1 (accessed August 1, 2020).
One of the An-188 models will be equipped with American engines. Available at: https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/odna-iz-modeley-an-188-budet-osnaschena-amerikanskimi-dvigatelyami (accessed August 1, 2020).
Multipurpose military transport aircraft An-188. Available at: https://vpk.name/library/f/an-188.html (accessed August 1, 2020).
Ukraine wants to build aircraft together with Turkey. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2844983-ukraina-hoce-buduvati-litaki-razom-iz-tureccinou-posol.html (accessed August 1, 2020).
Statistical database. Available at: https://tradingeconomics.com/currencies (accessed August 1, 2020).
Yatsenko V.O. (2020). Valyutni ryzyky proektu AN-188 derzhavnogo pidpryyemstva «Antonov» [Currency risks of the AN-188 project of the state enterprise "Antonov"]. Proceedings of the Problems of international migration: assessment and prospects of solution: materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference (Odessa, Ukraine, May 16, 2020) (resp. for the issue of Doctor of Economics, Prof. S.O. Yakubovsky), Odessa: ONU named after I.I. Mechnikov. [in Ukrainian]
Global Economic Prospects. Available at: https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects (accessed April 1, 2020).
Maurice D. Levi (2010). International Finance, 5th Edition, Routledge, New-York.
Shevchenko V., Yatsenko V. (2016). Systemnyj pidxid do upravlinnya ryzykamy ta finansova stabilnist pidpryyemstva (na prykladi derzhavnogo pidpryyemstva "Antonov") [System approach to risk management and financial stability of the enterprise (on the example of State Company Antonov)]. Theoretical and applied issues of economics, 2, 56–68. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tppe_2016_2_8 (accessed April 1, 2020).
Опубліковано
2020-10-09
Сторінки
19-22
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ