СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ЯДРА МІЖНАРОДНИХ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ

Ключові слова: кластер, міжнародний інноваційний кластер, ядро міжнародного інноваційного кластеру, суб’єктний підхід, об’єктний підхід, підприємницький університет

Анотація

У статті досліджено механізм утворення та функціонування міжнародних інноваційних кластерів з освітньо-науковим ядром. Ідентифіковано два основні підходи формування ядер: суб’єктний (університети та науково-дослідні установи) та об’єктний (наукові проекти, програми, фундаментальні розробки). На основі дослідження функціонування найбільших інноваційних кластерів світу, запропоновано п’ять варіантів взаємодії ядра із суб’єктами кластерної взаємодії: вертикальна «згори-вниз» та «знизу-вгору», горизонтальна, поліцентрична та мережева. Визначено сутність ядра міжнародного інноваційного кластеру як центральний утворюючий елемент кластеру, який ініціює, формує, визначає характер функціонування принципи, мету і розвиток кластеру. Сформульовано достатні та необхідні умови формування ядра міжнародного інноваційного кластеру за суб’єктного та об’єктного підходів

Посилання


Вергун В., Ступницький О. Адаптація міжнародного механізму державної підтримки розвитку інноваційних кластерів в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. 2014. Вип. 1. С. 36–40.
Войнаренко М., Береза А. Кластерні об'єднання: міжнародний досвід та українські реалії. Економіст. 2013. № 10. С. 27–30.
Федорова В.Г. Еволюція класичних теорій мережних і кластерних форм розміщення виробництва. Економіка і регіон. 2011. № 2. С. 51–54.
Панкова Л. Іміджеві зрушення в соціальному та регіональному менеджменті в розрізі кластеризації. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2016. Вип. 42(1). С. 82–88.
Буняк Н.М. Кластерна парадигма сучасного інноваційного розвитку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 25(1). С. 73–76
Устименко М.В. Передумови формування міжнародних інноваційних кластерів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 13. Ч. 3. С. 16–21.
Князевич А.О., Брітченко І.Г. Кластерний підхід до створення інноваційної інфраструктури країни. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка : зб. наук. пр. 2015. Вип. 2(4). Ч. 1. С. 24–29.
Cooke P. Regional innovation systems, clusters, and the knowledge economy. Industrial and corporate change. 2001. Vol. 10. № 4. Р. 945–974.
Захарченко В., Метіль Т. Історія розвитку регіональних інноваційних кластерів. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 2017. Вип. 37. С. 249–254.
П'ятницька Г.Т. Науково-освітні кластери: відмітні характеристики та передумови розвитку. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 3. С. 191–207.
Bergquist, K., Fink, C., & Raffo, J. (2017). Identifying and Ranking the World’s Largest Clusters of Inventive Activity, WIPO Economic Research Paper No. 37. Geneva: WIPO.
View from India: Bangalore, the fourth-largest technology cluster in the world. URL: https://eandt.theiet.org/content/articles/2017/04/view-from-india-bangalore-the-fourth-largest-technology-cluster-in-the-world/ (дата звернення: 01.09.2020).
Kuchiki, Akifumi (2007). Clusters and Innovation: Beijing's Hi-technology Industry Cluster and Guangzhou's Automobile Industry Cluster, IDE Discussion Papers 89, Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (JETRO).
European Aerospace Cluster Partnership. URL: http://www.eacp-aero.eu/about-eacp/motivation.html (дата звернення: 01.09.2020).
Cluster Internationalisation // European Commission. 2016. URL: http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/internationalisation/index_en.htm (дата звернення: 01.09.2020).
From Erasmus to Erasmus+: a story of 30 years. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_17_83 (дата звернення: 01.09.2020).
Silicon Valley and Internationalization: A Historical and Policy Overview. URL: https://interspin.de/wp-content/uploads/2020/03/Regionale-Fallstudie-Martin-Kenney-Silicon-Valley-and-Internationalization.pdf (дата звернення: 01.09.2020).
Top innovation clusters of the world. URL: https://medium.com/@nadersabry/top-innovation-clusters-of-the-world-3c9f9de27561 (дата звернення: 01.09.2020).
All you need to know about East London Tech City. URL: https://www.mbymontcalm.co.uk/blog/all-you-need-to-know-about-east-london-tech-city/ (дата звернення: 01.09.2020).
TECH Nation 2017. URL: https://technation.techcityuk.com/community-partners/ (дата звернення: 01.09.2020).
Maticiuc, M. (2014). Top-down and bottom-up cluster initiatives in Europe. Annals of the University of Petrosani: Economics, 14, 205-212.
Paris-Saclay Innovation Playground. URL: https://paris-saclay.business/ (дата звернення: 01.09.2020).
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH. URL: http://www.clustermapping.us/region/msa/boston_cambridge_newton_ma_nh/cluster-portfolio#jobcreation (дата звернення: 01.09.2020).
Programme Clusters. URL: https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/cluster_networks_files/brainport-cluster-programme.pdf (дата звернення: 01.09.2020).
Brainport Development. URL: https://www.clustercollaboration.eu/cluster-networks/brainport-development (дата звернення: 01.09.2020).
Опубліковано
2020-10-09
Сторінки
7-14
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ