ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ СПРАВЛЯННЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ

Ключові слова: місцеві бюджети, туристичні потоки, фіскальна ефективність, туристичний збір, децентралізація, туризм, місцеві податки та збори

Анотація

Туризм є провідним і стійким сектором економіки, який формує левову частку світового ВВП. Туристична галузь виступає важливим джерелом податкового доходу для держав усього світу. Оподатковування туризму має істотний вплив на загальний добробут країн, він є стабільним джерелом фінансових ресурсів місцевих громад. Статтю присвячено дослідженню функціонування туристичних податків у зарубіжних країнах. Проаналізовано досвід найбільш популярних туристичних держав, які впровадили і досить удало застосовують механізм нарахування та сплати туристичних зборів. Розглянуто рівень відвідування України іноземними туристами, визначено рейтинг привабливості областей для відвідування туристами. Проаналізовано структуру місцевих податків та зборів, динаміку надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів за останні роки, визначено роль туристичного збору у фінансуванні регіонів. Розглянуто основні проблеми податкової системи щодо стягнення та адміністрування місцевих податків та зборів. Надано рекомендації щодо підвищення фіскальної ефективності справляння туристичного збору.

Посилання


1. Аналіз Європейського досвіду використання туристичного збору. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28934.pdf (дата звернення: 30.04.2020).
2. Звіт про виконання місцевих бюджетів Херсонської області за 2014–2018 роки / Головне фінансове управляння Херсонської обласної державної адміністрації. URL: https://khoda.gov.ua/zvit-pro-vikonannya-miscevix-byudzhetiv-oblasti (дата звернення: 03.05.2020).
3. Інформація щодо фінансово-економічних показників туристичної сфери (І півріччя 2016–2018 років). URL: http://www.me.gov.ua/InformatsiiaSchod oFinansovoekonomichnikhPokaznikivTuristichnoiSferiZaIPivrichchia2016-2018-Rokiv&isSpecial=true (дата звернення: 04.05.2020).
4. Ключевые показатели туризма. Мировой атлас данных. URL: https://knoema.ru/atlas/topics/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC (дата звернення: 30.04.2020).
5. Офіційний сайт Головного управління ДПС у Херсонській області. URL: http://kherson.sfs.gov.ua/diialnist/plani-ta-zviti-roboti/ (дата звернення: 04.05.2020).
6. Офіційний вебсайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (дата звернення: 29.04.2020).
7. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 № 2755- VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17 (дата звернення: 04.05.2020).
8. Сідельникова Л.П. Податковий механізм забезпечення сталого розвитку держави та регіонів. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2018. № 29(18). Т. 2. С. 50–55.
9. Скибенко Т.Б., Розвадовська О.О. Роль туристичного збору у фінансуванні регіонів. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2013. № 2(58). С. 315–319.
10. Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-р (дата звернення: 02.05.2020).
11. Туристичний податок: за що і де його потрібно платити? URL: https://tripmydream.ua/media/layfhak/tyristichnij-podatok-za-scho-i-de-jogo-potribno-platiti (дата звернення: 02.05.2020).
12. Чижова Т.В., Ганюкова Я.О. Пільгове оподаткування підприємств туристичного бізнесу. Таврійський науковий вісник. 2009. № 63(ІІ). С. 232–236.
13. Як зміни до Податкового кодексу вплинуть на виконання місцевих бюджетів у 2019 році. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10299 (дата звернення: 02.05.2020).
Опубліковано
2020-07-03
Сторінки
74-81
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ