ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Ключові слова: кооперація, кооператив, кооперативні відносини, агропромислове виробництво, кооперативний сектор, сільськогосподарський товаровиробник

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання кооперації як особливої форми соціально-економічної діяльності та важливого складника перетворень на селі. Встановлено, що кооперація визначає не лише форму господарювання, а й спосіб виживання сільськогосподарських товаровиробників у жорстких економічних та політичних умовах сьогодення. Досліджено особливості кооперативної форми господарювання, визначено сутність кооперативного підприємства. Проаналізовано стан та тенденції розвитку сільськогосподарських кооперативів в Україні. Висвітлено й обґрунтовано взаємодію різних видів сільської кооперації в інтересах економічного розвитку і соціального відродження села. Встановлено, що умови і масштаби кооперативної діяльності, її економічна та соціальна ефективність пов’язані з рівнем розвитку економічної системи. Запропоновано напрями функціонування системи кооперативних відносин.

Посилання


1. Словарь иностранных слов / под ред. И.В. Лехина и др. Москва : Советская энциклопедия. 1964. 784 с.
2. Ушкаренко Ю.В. Еволюція кооперативних принципів. Вісник Дніпропетровського ДАУ. 2005. № 1.С. 156–160.
3. Шаффер Дж. Исторический словарь кооперативного движения. Лэнхэм, 1999. 398 с.
4. Горбонос Ф.В. Кооперація: методологічні і методичні основи. Львів : Львівський державний аграрний університет, 2003. 264 с.
5. Гончаренко В.В. Кредитні кооперативи як форма фінансової самодопомоги сільського населення. Економіка АПК. 2000. № 9. С. 58–65.
6. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. Київ : Логос, 2001. 380 с.
7. Динаміка розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за 2009–2018 рр. URL: http://organic.com.ua (дата звернення: 16.04.2020).
8. Довідка про фінансування видатків Мінагрополітики України за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України у 2018 році. URL : http://www.minagro.gov.ua (дата звернення: 25.04.2020).
9. Шевченко В. Сільськогосподарська кооперація: проблеми становлення. Вісник Львівського державного аграрного університету. Економіка АПК. 2000. № 7. С. 123–126.
10. Хакен Г. Основные понятия синергетики. Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. Москва, 2000. 207 с.
Опубліковано
2020-07-03
Сторінки
51-56
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ