АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: державна підтримка, сільськогосподарське виробництво, ефективність підтримки, аграрний сектор, кредитування, державне фінансування, напрями державної підтримки аграрної сфери

Анотація

Державна підтримка сільськогосподарського виробництва є одним з пріоритетів діяльності держави на шляху до сталого економічного розвитку. Саме тому фінансування аграрної сфери з огляду на її ресурсомісткість і залежність від зовнішніх факторів посідає важливе місце в економіці країн Європейського Союзу та світу. У статті розглянуто напрями провадження державної підтримки сільськогосподарських виробників в Україні. На підставі порівняльного аналізу визначено пріоритетні сфери розвитку функціонування аграрної сфери й означено програми їх підтримки з боку держави.

Посилання


1. Edwards Ch. Agricultures subcidies. 2018. URL: https://www.downsizinggovernment.org/agriculture/subsidies (дата звернення: 02.04.2020).
2. Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині повноти та своєчасності сплати податків суб’єктами господарювання в сільському господарстві : Звіт рахункової палати від 23 жовтня 2018 р. № 27-4. URL: http://www.acrada.gov.ua/doccatalog/document/16758046/Zvit_274_2018.pdf?subportal=main (дата звернення: 20.03.2020).
3. Климова Н. Особенности регулирующего воздействия государства на агробизнес в зарубежных странах. Научный журнал КубГАУ. 2013. № 90 (06). URL: http://ej.kubagro.ru/2013/06/pdf/45.pdf (дата звернення: 20.02.2020).
4. Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2017–2018. ФАО. Рим. 2020. URL http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7674ru (дата звернення: 18.04.2020).
5. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України : Закон України від 20 грудня 2016 р. № 1789-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/2621-19 (дата звернення: 18.03.2020).
6. Про Державний бюджет України на 2020 р. : Закон України від 14 листопада 2019 р. № 294-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-IX (дата звернення: 18.03.2020).
7. Про схвалення Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 р. : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 588-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2019-%D1%80 (дата звернення: 05.05.2020).
8. Проект Єдиної комплексної стратегії та план дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015–2020 роки : Проект МінАПК. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1978.html (дата звернення: 01.05.2020).
9. Прунцева Г. Аналіз ефективності державної підтримки сільськогосподарських підприємств. Економіка і організація управління. 2020. № 1 (37). С. 79–88.
10. Робота над помилками: що мають врахувати чиновники при розподілі коштів на підтримку фермерів? // Аграрне інформаційне агентство : веб-сайт. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/robota-nad-pomilkami-so-maut-vrahuvati-cinovniki-pri-rozpodili-kostiv-na-pidtrimku-fermeriv (дата звернення: 18.03.2020).
11. Уряд визначив напрямки підтримки фермерських господарств та кооперативів / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=bde446c6-2e93-4447-bc81-d1d2dd7ad5d1&title=UriadViznachivNapriamkiPidtrimkiFermerskikhGospodarstvTaKooperativiv (дата звернення: 28.04.2020).
12. Урядова програма фінансування підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства – 2020 / Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/sadivnictvo/uryadova-programa-finansovoyi-pidtrimki-rozvitku-sadivnictva-vinogradarstva-ta-hmelyarstva-2020 (дата звернення: 17.04.2020).
13. Фурман І., Пронько Л. Формування державної програми підтримки підприємств-агровиробників України з урахуванням світового досвіду. Економіка АПК. 2019. № 11. С. 85–92.
Опубліковано
2020-07-03
Сторінки
37-41
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ