АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ РОЗРИВУ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Ключові слова: податковий розрив, податок на додану вартість, адміністрування ПДВ, тінізація економіки, оцінювання розриву

Анотація

Стаття  присвячена дослідженню сутності та особливостей формування податкових розривів за податком на додану вартість. На основі аналізу існуючого теоретичного та практичного досвіду детінізації економіки проведено систематизацію підходів до оцінювання податкових розривів, визначено їх характерні риси та особливості. Аналіз існуючих практик оцінювання податкових розривів за ПДВ засвідчив відсутність уніфікованого підходу до їх оцінки, низький рівень апробації отриманих результатів в Україні, відсутність законодавчого врегулювання питань оцінювання та управління   податковими розривами  на рівні органів законодавчої та виконавчої влади. За результатами аналізу зроблено висновок про доцільність дослідження проблеми постійного зростання частки тіньового сектору економіки, в тому числі і за рахунок  ухилення від виконання платниками своїх податкових зобов’язань за допомогою оцінювання обсягу податкових розривів.

Посилання


1. Alfirman L. (2003). Estimating stochastic frontier tax potential: Can Indonesian local governments increase tax revenues under decentralization. Center for Economic Analysis, University of Colorado at Boulder. Working paper. URL: https://www.colorado.edu/economics/papers/WPs-03/wp03-19/wp03-19.pdf (дата звернення: 10.11.2019).
2. Allingham M.G., Sandmo A. (1972). Income tax evasion: a theoretical analysis. Journal of Public Economics. Vol. 1, pp. 323–338.
3. Battese G.E., Coelli T.J. (1995). A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. Empirical Economics. Vol. 20(2), pp. 325–332.
4. European Commission. Tax Policies in the European Union 2016 Survey. Brussels: European Commission. URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/tax_policies_survey_2016.pdf. (дата звернення: 10.11.2019).
5. Gemmell N., Hasseldine J. (2012). The tax gap: a methodological review. In Advances in Taxation. Emerald Group Publishing Limited. Vol. 1, pp. 203–231.
6. Giles D.E. (1999). Modelling the hidden economy and the tax-gap in New Zealand. Empirical Economics. Vol. 24(4), pp. 621–640.
7. Kumbhakar S.C., Lien G., Hardaker J.B. (2014). Technical efficiency in competing panel data models: a study of Norwegian grain farming. Journal of Productivity Analysis. Vol. 41(2), pp. 321–37.
8. Murphy R. (2017). Why bother with the tax gap? An introduction to modern taxation theory, London: City Political Economy Research. URL: https://www.city.ac.uk/data/assets/pdf_file/0007/348856/CITYPERC-WPS-201704.pdf (дата звернення: 10.11.2019).
9. Nerudova D., Dobranschi M. (2019). Alternative method to measure the VAT gap in the EU: Stochastic tax frontier model approach. PLoS ONE. Vol. 14(1). URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211317 (дата звернення: 10.11.2019).
10. Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2019 Final Report Austria. Institute for Advanced Studies. 2019. 79 p.
11. Серебрянський Д. Фіскальна ефективність ПДВ в Україні. URL: http://advisortax.org/wp-content/uploads/2016/11/VAT_Present.pdf. (дата звернення: 10.11.2019).
Опубліковано
2019-12-25
Сторінки
105-108
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ