ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ МІСТ НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: міський бюджет, місцеві фінанси, територіальна громада, фінансова децентралізація, фінансова спроможність

Анотація

Статтю присвячено оцінці рівня фінансової спроможності міських бюджетів найбільших міст Сумської області (Суми, Глухiв, Конотоп, Лебедин, Охтирка, Ромни, Шостка) за 2014–2018 рр. на основі показників, розроблених фахівцями Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Міністерстві розвитку громад та територій України, а саме: власних доходів на одного мешканця; рівня дотаційності бюджетів; питомої ваги видатків на утримання апарату управління у власних доходах бюджету. Проведено порівняння не лише абсолютних значень кожного з ключових показників ефективності (KPI) у розрізі міст та років, а й їхніх середніх значень та базисного темпу приросту. Проведений аналіз дав змогу виявити сильні сторони та вузькі місця у забезпеченні фінансової спроможності досліджуваних територіальних громад, а також на цій основі сформувати конкретні рекомендації щодо нівелювання виявлених негативних аспектів.

Посилання


1. Варцаба В.І., Мулеса Е.В. Оцінка фінансової спроможності провідних об’єднаних територіальних громад Закарпатської області. Інтернаука. Серія «Економічні науки». 2018. № 5(13). С. 81–86.
2. Патицька Х.О. Фінансова децентралізація як основа формування самодостатніх територіальних громад. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4412 (дата звернення: 01.11.2019).
3. Сембер С.В., Чубарь О.Г., Машіко К.С. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансової спроможності та фінансових ресурсів територіальної громади. Регіональна економіка. 2015. № 3. С. 81–90.
4. Слободянюк Н.О., Коніна М.О. Проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С. 611–616.
5. Шевченко Д.І. Методичні особливості оцінки фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад на прикладі Лиманського району Одеської області. Економічні інновації. 2017. № 65. С. 162–169.
6. Blochliger H., Kim J., Lotz J. Measuring Fiscal Decentralisation. Concepts and Policies. URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/measuring-fiscal-decentralisation_9789264174849-en#page1 (дата звернення: 01.11.2019).
7. Hart T., Welham B. (2016). Fiscal decentralization. A public financial management introductory guide. Overseas Development Institute. URL: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11063.pdf (дата звернення: 01.11.2019).
8. Оцінка фінансової спроможності 366 ОТГ за перше півріччя 2017 року / Група фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Міністерстві розвитку громад та територій України. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/07/Otsinka-fin-spromozhn-366-OTG-vlasni.pdf (дата звернення: 01.11.2019).
Опубліковано
2019-12-25
Сторінки
102-105
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ