ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СТАРТАП ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

Ключові слова: стартап, екосистема стартапів, інфраструктура підтримки стартапів, бізнес інкубатори, бізнес акселератори, наукові парки, коворкинг

Анотація

Стаття присвячується аналізу однієї зі складових вітчизняної екосистеми стартапів – інфраструктурному забезпеченню. Показано, що суб’єктами нового інфраструктурного забезпечення стартапів є бізнес-інкубатори, бізнес-акселератори,  інноваційні парки та коворкинги, які функціонують, як правило, на комерційних засадах і без державної підтримки. Визначені особливості інфраструктурного забезпечення стартапів порівняно з існуючою інфраструктурою розвитку інноваційного підприємництва.  Показано, що формування інфраструктурного забезпечення стартапів в Україні характеризується позитивними трендами, хоча і не забезпечує в повній мірі потреби зростаючої екосистеми стартапів.

Посилання


1. Бланк С., Дорф Б. Стартап: настольная книга основателя. Москва, 2013. 616 с.
2. Ries E. The lean startup. New York, 2011. 315 p.
3. Евсейчев А.И. Основы стартап менеджмента. URL: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Evseychev/ (дата звернення: 15.08.2016).
4. Ситник Н.І. Екосистема стартапів як складова інноваційної екосистеми. Бізнес-інформ. 2017. №8. С. 89–94.
5. Чернюк В. Наукові парки в Україні – стан та проблеми діяльності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. №1. С. 68–75.
6. Богацька Н.М., Онуфрійчук О.П. Створення технопарків і наукових парків як засіб інноваційного розвитку економіки України. Економічні науки. 10. Економіка підприємства. URL: http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Economics/56844.doc.htm.6 (дата звернення: 15.08.2019).
7. Завадяк Р.І. Теоретичні основи функціонування та види бізнес-інкубаторів в Україні. Науковий Вісник Ужгородського університету. 2014. Вип. 2 (43). С. 78–81.
8. Васильєва Л.М. Бізнес-інкубатори як частина інфраструктури підтримки малого підприємництва. Держава та регіони: науково-виробничий журнал. 2010. №1. С. 80–87.
9. Микитюк О.П. Бізнес-інкубатори в системі фінансової підтримки малого підприємництва. Світ фінансів: науковий журнал. 2009. №2 (3). С. 249–253.
10. Паризький І.В. Стан організаційно-інфраструктурного забезпечення зміцнення інноваційно-технологічного потенціалу економіки України. Вісник соціально-економічних досліджень. 2017. № 1 (62). С. 37–46.
11. Шовкалюк В.С. Наукові парки в Україні: стан, проблеми, рішення. Матеріали науково-практичного круглого столу «Проблеми та перспективи розвитку наукових парків України». Київ. 17 травня 2017 р. URL: https://scp.knu.ua/ua/holovni-novyny/392-problemy-ta-perspektyvy-rozvytku-naukovykh-parkiv-ukrainy (дата звернення: 10.08.2019).
12. Водянка Л.Д. Перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2015. Вип. 10. С. 30–35.
Опубліковано
2019-12-25
Сторінки
59-63
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ