ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МЕДІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄС

Ключові слова: діджиталізація, ЄС, Європейська Комісія, регулювання, медіа, ЗМІ, механізми і інструменти

Анотація

У статті розглянуті особливості нової моделі формування системи медійного регулювання в Європейському Союзі за допомогою поєднання як адміністративних механізмів і інструментів захисту внутрішнього ринку так і за методом стимулювання процесів цифровізації креативних (у т. ч. медійних) систем. Спрогнозоване існування «цифрового розриву» між країнами – лідерами та аутсайдерами європейських ЗМІ, а також значення сучасних підходів до ідентифікації загроз внутрішнього ринку. Належним чином оцінені застережні механізми ЄС щодо блокування медійної експансії на ринку держав – учасниць.

Посилання


1. Jones R. The Politics and economics of the European Union. Second Edition. Cheltenham: Edward Elgar, 2001. 523 p.
2. Peterson J., Shackleton M. The institutions of the European Union. Oxford: University press, 2002. 402 p.
3. El – Agraa A. The European Union. Cambridge: University press, 2007. 603 p.
4. Bale T. European Politics. A Comparative Introduction. London: Palgrave Macmillan, 2008. 404 p.
5. Гриценко А. Логіка суспільного розвитку в контексті цифрової економіки. Цифрова економіка : Зб. мат. національної наук.-метод. конф., 4–5 жовтня 2018 р. Київ : КНЕУ, 2018. С. 94–97.
6. Морозов В. Німецька модель регулювання економіки : Монографія. Київ : ВАДЕКС, 2013. 513 с.
7. The Regulatory Framework / EASA. URL: https://www.easa–alliance.org/ad–standards (дата звернення: 10.10.2019).
8. EASA Annual review. 2018. URL: https://easa–alliance.org/EASA_AnnualReview_2018_online.Pdf (дата звернення: 10.10.2019).
9. IMD World Digital Competitiveness Ranking. URL: https://www.imd.Оrg (дата звернення: 10.10.2019).
10. IMD World Talent Ranking 2018. URL: https://www.imd.org/wcc/world–competitiveness–center–ranking talent–ranking–2018/ (дата звернення: 10.10.2019).
11. Digital – single – market. URL: https://ec.europa.eu/digital–single–market/en/coordination–european–national–regional–initiatives (дата звернення: 27.10.2019).
12. Coordination of european national regional – initiatives. URL: https://ec.europa.eu/digital–single–market/en/coordination–european–national–regional–initiatives (дата звернення: 27.10.2019).
13. EU Strategic Agenda for 2019–2024. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/eu-strategic–agenda–2019–2024/ (дата звернення: 27.10.2019).
14. European Open Science Cloud. URL: https://ec.europa.eu/digital–single–market/en/eueuropean–open–science–cloud (дата звернення: 27.10.2019)
15. Creative Europe Media. URL: https://ec.europa.eu/digital–single–market/en/policies/media–programme (дата звернення: 27.10.2019).
16. Study on «Media policy aspects of advertising labelling and public information». Digital cultural heritage. URL: https://www.ec.europa.eu/digital–single–market/en/policies/digital–cultural–heritage (дата звернення: 27.10.2019).
17. ICT and Arts – the starts platform / Digital – single – market. URL: https://ec.europa.eu/digital–single–market/en/ict–art–stavt–platform (дата звернення: 31.10.2019).
18. Television across Europe: regulation, policy and independence. Summary. – Budapest: Open Society Foundations, 2005. – 616 p.
19. European Commission. Competition. URL: https://ec.europa.eu/competition/sectors/media/overview_en.Html (дата звернення: 31.10.2019).
Опубліковано
2019-12-25
Сторінки
31-36
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ