КРЕАТИВНІ КЛАСТЕРИ ЯК ФОРМА КООПЕРАЦІЇ В КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ключові слова: креативна економіка, креативні індустрії, кооперація, креативний кластер, синергетичний ефект

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність дослідження теми з урахуванням існуючих нормативних актів Європейського Союзу. Визначені особливості функціонування креативної економіки та креативних індустрій. Охарактеризовані сучасні умови функціонування креативних підприємств та обґрунтовані фактори, що зумовлюють їх інтеграцію. Представлені підходи до класифікації креативних індустрій в країнах Європейського Союзу та в Україні. Обґрунтовано мотиви кооперації підприємств в креативних галузях. Визначені принципи кооперації. Досліджено особливості формування синергетичного ефекту від кооперації. Визначено сутність кластеру. Досліджено особливості креативних кластерів як форм кооперації суб’єктів господарювання та їх види. Досліджені існуючі практики створення креативних кластерів в країнах Європи.

Посилання


1. Декларації про культурне різноманіття. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml (дата звернення: 10.11.2019).
2. Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/952_008 (дата звернення: 10.11.2019).
3. Ушкаренко Ю.В., Чмут А.В., Синякова К.М. Креативна економіка: сутність поняття та значення для України в умовах європейської інтеграції. Економіка та суспільство. 2018. №18. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/10.pdf (дата звернення: 10.11.2019).
4. UNCTAD Creative Economy Outlook. Country Profiles. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2018d3_en.pdf (дата звернення: 10.07.2019).
5. Creative Industries Economic Estimates 2016. Department for Culture, Media and Sport. London, 2016. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523024/Creative_Industries_Economic_Estimates_January_2016_Updated_201605.pdf (дата звернення: 10.07.2019).
6. Cultural and Creative Industries Monitoring Report 2018. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Wirtschaft/monitoring-report-cultural-and-creative-industries-2018.html (дата звернення: 10.07.2019).
7. Ушкаренко Ю.В. Синергія кооперативної взаємодії. Агросвіт. 2011. № 12. С. 11–16.
8. Хакимова Е.Р. Креативный кластер в концепции инновационной системы. Теория и практика общественного развития. 2013. №2. С. 236–238.
9. Mallorca Tourism Cluster. URL: https://www.portamallorquina.com/ (дата звернення: 01.11.2019).
10. Liepaja Creative Industry Cluster. URL: https://latlit.eu/liepaja-creative-industry-cluster/ (дата звернення: 01.11.2019).
11. Klaster Biznesów Kreatywnych. URL: http://www.klasterkreatywny.com.pl/ (дата звернення: 01.11.2019).
12. Luxembourg creative cluster. URL: https://creativecluster.lu/about (дата звернення: 01.11.2019).
13. Kalnciema Quarter. URL: http://www.kalnciemaiela.lv/en/kalnciema-quarter/ (дата звернення: 01.11.2019).
14. Офіційний сайт Кластера креативних індустрій Херсонської області. URL: https://khersonculture.wixsite.com/creative (дата звернення: 01.11.2019).
Опубліковано
2019-12-25
Сторінки
26-31
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ