ВПЛИВ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ (НА ПРИКЛАДІ БРАЗИЛІЇ)

  • Н.В. Кузнєцова
Ключові слова: Бразилія, прямі іноземні інвестиції (ПІІ), економічне зростання, транснаціональні компанії (ТНК), вільні економічні зони, політика імпортозаміщення, пільги та вимоги до іноземних інвесторів

Анотація

У статті розкривається роль прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економічному розвитку країн, що розвиваються, яка проявляється через активізацію процесів капіталоутворення, передачу технологій та наукових знань, підвищення продуктивності праці та соціальних стандартів на внутрішньому ринку країни-реципієнта. За основну мету дослідження автор ставить визначення впливу ПІІ на економічний розвиток Бразилії. Для визначення взаємозв’язку між надходженням іноземних інвестицій та економічним розвитком розглянуто вплив ПІІ за такими напрямами, як: роль ПІІ у формуванні валового національного продукту, вплив ПІІ на економічне зростання в країні, роль ПІІ у формуванні основного капіталу, частка ПІІ в загальних інвестиціях країни; роль ПІІ у формуванні сучасного виробництва та товарообороту країни; роль ПІІ у створенні робочих місць та розвитку людського капіталу; роль ПІІ у розвитку технічного та технологічного прогресу у Бразилії.

Посилання


1. Кузнєцова Н.В. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини: контроль за рухом капіталу у сучасному світі. Київ : Київський університет, 2008. 446 с.
2. Кузнєцова Н.В. Контроль, лібералізація та регулювання руху капіталу у сучасному світі. Київ : Київський університет, 2011. 396 с.
3. Прасад Є., Раджан Р., Субраманян А. Иностранный капитал и экономический рост. URL: http://www.idea-magazine.com.ua/archive/7768/makro/7792.html (дата звернення: 03.10.2014).
4. Alfaro L., Areendam C., Kalemli-Ozcan S., Selin S. FDI and Economic Growth : The Role of Local Financial Markets. Journal of International Economics. 2003. № 61(1). Р. 512–533.
5. Brazil: Market Overview-2018. URL: https://www.export.gov/article?id=Brazil-Market-Overview (дата звернення: 05.03.2019).
6. Brazil: Foreign Investment, 2018. URL: https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/brazil/foreign-investment (дата звернення: 12.03.2019).
7. Carkovic M., Levine R. Does foreign direct investment accelerate economic growth? URL: http://worldbank.org/research/conferences/financialglobalization/fdi.pdf (дата звернення: 21.04.2017).
8.For Brazil foreign investment may be too much of a good thing, 2018. URL: http://fordhampoliticalreview.org/for-brazil-foreign-investment-may-be-too-much-of-a-good-thing/ (дата звернення: 05.02.2019).
9. Foreign Direct Investments Down in Brazil, 2018. URL: http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-business/foreign-direct-investments-down-in-brazil/ (дата звернення: 22.03.2019).
10. Hennings, K., Mesquita, M. Capital flows to the Brazilian economy: 2003–2007. URL: http://www.bis.org/publ/bppdf/bispap44f.pdf (дата звернення: 20.02.2018).
11. International Monetary Fund. Data and Statistics:Brazi, 2018. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018 (дата звернення: 15.03.2019).
12. Investment Policy in Brazil: Performance and Perceptions, 2008. URL: http://www.cuts-ccier.org/pdf/Investment_Policy_in_Brazil–Performance_and_Perceptions.pdf (дата звернення: 22.12.2018).
13. Stock of Foreign Direct Investment in Brazil. Banco Central do Brasil, Department of Economics, 2018. URL: http://www.bcb/gov.br (дата звернення: 10.04.2019).
14. The Outlook for Foreign Direct Investment in Brazil. ITAY BBA. Annual Report, 2018. URL: https://www.itau.com.br/itaubba-es/analisis-economicos/publicaciones/macro-vision/the-outlook-for-foreign-direct-investment-in-brazil (дата звернення: 03.10.2018).
15. The World Bank. Open Date. Brazil, 2017–2018. URL: http://data.worldbank.org/brazil (дата звернення: 02.12.2018).
16. World Investment Report. Investment and new industrial policy. UNCTAD, 2018. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018overview_ru.pdf (дата звернення: 11.04.2019).
Опубліковано
2019-12-25
Сторінки
13-20
Розділ
СЕКЦІЯ 1 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ