ІНФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ПІДҐРУНТЯ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: економічна безпека, індикатори економічної безпеки, бухгалтерський облік, фінансова звітність, стандарти бухгалтерського обліку

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню інформаційних підстав для обчислення, оцінки та аналізу індикаторів економічної безпеки реального сектору економіки України. Авторами розкрито послідовність формування інформаційної бази для оцінки індикаторів економічної безпеки держави. Досліджено регламентацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів господарювання, що є підставою для формування показників економічної безпеки. Наведено фінансово-економічні індикатори виробничої, енергетичної, науково-технологічної, продовольчої безпеки, а також облікову основу для їх формування. З’ясовано, що наявність даних про рух інформації від первинних документів суб’єктів державного та недержавного секторів економіки до індикаторів економічної безпеки держави дасть змогу впорядкувати канали інформаційних ресурсів для отримання на загальнодержавному рівні достовірної, актуальної, адекватної, об’єктивної та релевантної інформації.

Посилання


1. Царенко О.В. Технологія управління економічною безпекою просторових систем. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2012. № 8. С. 114–122.
2. Предборський В.А. Економічна безпека держави : монографія. Київ : Кондор, 2005. 391 с.
3. Экономическая безопасность России. Общий курс. / под ред. В.К. Сенчагова. Москва : Дело, 2005. 896 с.
4. Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Статистика процесу забезпечення : підручник / за ред. Б. Кравченка. Київ : Кондор, 2002. 302 с.
5. Мунтіян В.І. Економічна безпека України : монографія. Київ : КВІЦ, 1999. 463 с.
6. Жаліло Я. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : НІСД, 2003. 368 c.
7. Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення : монографія. Київ : НІСД, 1997. 144 с.
8. Лепьохін О.В., Северина С.В. Теоретичне узагальнення змісту економічної безпеки держави в сучасних умовах глобалізації світового економічного простору. Агросвіт. 2019. № 7. С. 26–31.
9. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 р. № 1277. URL: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm (дата звернення: 13.09.2019).
10. Панчишин С.М. Макроекономіка : навчальний посібник. Київ : Либідь, 2002. 614 с.
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
106-111
Розділ
СЕКЦІЯ 5 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ