ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

  • О.П. Копішинська
  • М.М. Маренич
  • Ю.В. Уткін
Ключові слова: інформаційні технології, точне землеробство, моделювання технологічних операцій, паралельне водіння, GPS-контроль, зони перекриття

Анотація

У статті проаналізовано функціональні можливості та призначення окремих складників систем точного землеробства, зокрема досліджено переваги застосування систем паралельного водіння порівняно з традиційними методами обробітку полів на різних етапах вирощування культур за рахунок зменшення ширини зон перекриття. Шляхом моделювання низки виробничих процесів передпосівної обробки поля площею 1 000 га здійснено оцінку ефективності систем точного землеробства на прикладі усереднених даних реальних господарств. Отримано результати, які демонструють наявність стійкого економічного ефекту під час застосування навіть окремих елементів точного землеробства та короткий період окупності технічних та програмних засобів, які необхідно впровадити на першому етапі.

Посилання


1. Robert P.C. Site-specific Management for the Twenty-first Century. Hort Technology. 2000. № 10(3). Р. 444–447. DOI: https://doi.org/10.21273/HORTTECH.10.3.444 (дата звернення: 12.01.2019).
2. Plant R.E. Site-specific management: the application of information technology to crop production. Computers and Electronics in Agriculture. 2001. № 30(1–3). Р. 9–29.
3. McBratney A.B., Whelan B., Ancev T., Bouma J. Future Directions of Precision Agriculture. Precision Agriculture. 2005. № 6(1). Р. 7–23.
4. Precision Agriculture: an Opportunity for EU Farmers – Potential Support with the cap 2014-2020: study. European Union, 2014. URL: http://www.europarl.europa.eu/studies (дата звернення: 12.01.2019).
5. International Society of Precision Agriculture. URL: https://www.ispag.org/ (дата звернення: 15.01.2019).
6. Петренко І. Розумне землеробство. Як українські аграрії використовують високі технології. ТЕКСТИ.org.ua: електрон. версія газ. 30.08.2017. URL: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/79146/Cykl_zbagachenna_Zemelna_reforma_mozhe_zapochatkuvaty_bum (дата звернення: 25.01.2019).
7. Циганенко М., Макаренко М. Система точного землеробства економить ваші гроші. Пропозиція. 2017. № 2. С. 56–60.
8. Петренко І. Точне землеробство – мода чи культ?. Агробізнес сьогодні». 28.07.2017. URL: http://agro-business.com.ua/2017-09-29-05-56-43/item/2556-tochne-zemlerobstvo-moda-chy-kult.html (дата звернення: 25.01.2019).
9. John Deere. Системи точного землеробства (AMS). URL: https://www.deere.ua/uk/magazines/publication.html?id=0650c1a8#8 (дата звернення: 25.01.2019).
10. McBratney A., Whelan B., Ancev T. Future Directions of Precision Agriculture. Precision Agriculture. 2005. № 6. Р. 7–23.
11. Никончук Е. Точное земледелие – козырь в рукаве агрария. Latifundist.com. 12.12.2017. URL: https://latifundist.com/reportazhy/44-tochnoe-zemledelie--kozyr-v-rukave-agrariya (дата звернення: 23.01.2019).
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
157-163
Розділ
СЕКЦІЯ 7 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ