НОВИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ РЕЙТИНГУ ПАРАМЕТРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ЗА ВЕЛИЧИНОЮ ЇХ РИЗИКІВ

  • О.Б. Васильєв
  • Н.С. Васильєва
  • Н.П. Тупко
Ключові слова: рейтинг проектних параметрів, динамічні точки беззбитковості проекту, відносні запаси інвестиційної беззбитковості проекту, аналіз чутливості, еластичність критерію ефективності проекту за параметром

Анотація

У статті запропоновано новий підхід до побудови рейтингу проектних параметрів за спаданням їх ризиків збитковості інвестиційного проекту. Підхід заснований на пошуку динамічних точок беззбитковості проекту за кожним із проектних параметрів й аналізі величин відносних запасів інвестиційної беззбитковості проекту за цими параметрами. Чим більше відносний запас інвестиційної беззбитковості проекту за параметром, тим менше ризик збитковості проекту за цим параметром. Порівняно з класичним аналізом чутливості критеріїв ефективності проекту запропонований підхід відрізняється більшою простотою і прозорістю в розрахунках, природністю з економічного погляду. Під час застосування нового підходу не треба розраховувати значення еластичності критерію ефективності проекту за кожним із його параметрів.

Посилання


1. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. Москва : Эксмо, 2010. 768 с.
2. Боярко І.М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз. Київ : ЦУЛ, 2011. 400 с.
3. Васильев А., Тупко О. Динамический анализ безубыточности инвестиционного проекта. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2014. № 7. С. 16–23.
4. Васильев А.Б., Васильева Н.С. Анализ финансовой устойчивости инвестиционного проекта по его параметрам. Управленческий учёт и финансы. 2017. № 2. С. 134–145.
5. Васильев А.Б., Васильева Н.С., Тупко Н.П. Уровни доходности и запасы инвестиционной безубыточности и приемлемости проекта. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2014. № 10(218). С. 51–63.
6. Волков И.М., Грачёва М.В. Проектный анализ. Москва : ЮНИТИ, 1998. 423 с.
7. Грачёва М.В. Риск-анализ инвестиционного проекта. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 351 с.
8. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Москва : ЮНИТИ, 1998. 400 с.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
153-156
Розділ
СЕКЦІЯ 7 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ