ВПЛИВ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

  • О.В. Лепьохін
  • О.В. Іващенко
Ключові слова: податкова безпека, моделі розвитку, бізнес, суспільство, інтереси, загрози

Анотація

У статті здійснено узагальнення ролі податкової безпеки у вирішенні соціально-економічних конфліктів у суспільстві в контексті моделі розвитку та слідування національним інтересам України. Особливості діалектичної взаємозалежності щодо забезпечення податкової безпеки між державою, бізнесом і суспільством проявляються в тому, що у світовій практиці надання соціальних послуг для знедолених верств населення здійснюється за допомогою самостійної активності суспільно-політичних організацій, а також приватних осіб. Послідовні перетворення, спрямовані на демократизацію держави й підвищення ролі соціального діалогу між державою  і бізнесом, є передумовою розвитку різних підходів до формування державної політики й здатні створити сприятливі умови  для успішного соціально-економічного розвитку країни.

Посилання


1. Малий В.М. Щодо визначення поняття податкової безпеки. Форум права. 2015. № 5. С. 130–135.
2. Бритова Г.В., Скрильник Є.В. Роль бюджетно-податкової сфери у підвищенні фіскальної безпеки держави. Аспекти публічного управління. 2017. Т. 5. № 5–6. С. 44–51.
3. Радченко О.В. Ціннісна система суспільства як механізм демократичного державотворення : монографія. Харків : Магістр, 2009. 380 с.
4. Шумпетер Й. Елітарна демократія і теорія конкурентного лідерства. Демократія: антологія ; упоряд. О. Проценко. Київ : Смолоскип, 2005. С. 467–485.
5. Rawls J. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 2005. LX. 524 p. (in United States of America).
6. Гурнак О.В. Формування концепції еволюційної моделі розвитку податкової системи. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2010. № 3. С. 4–9.
7. Подік І.І. Оцінювання сучасного стану податкової безпеки України. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 46–51.
8. Perez-Perez C. Structural Change and Assimilation of New Technologies in the Economic and Social System. Long Waves in the World Economy. L., 1984. Vol. 15. № 4. October. Р. 357–375.
9. Лукановська І.Р. Теоретичне обґрунтування місця податкової безпеки в системі фінансової безпеки України. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 6. С. 40–45.
10. Виклюк М. Економічний зміст податкової безпеки та її складові. Світ фінансів. 2013. Вип. 3. С. 126–134.
11. Голиков С.С. Проблеми забезпечення податкової безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 15. С. 62–64.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
125-128
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ